Veritaksen sijoituksille 1,4 prosentin tuotto

22.08.2013
  • Veritaksen sijoitukset tuottivat 1,4 prosenttia (3,8 prosenttia).
  • Parhaiten tuottivat osakesijoitukset, 3,9 prosenttia (4,0 prosenttia).
  • Keskimääräinen vuosittainen nimellistuotto 1.7.2003 lähtien on 5,5 prosenttia.
  • Vakavaraisuuspääoma oli 480,4 miljoonaa euroa eli 25,5 prosenttia vastuuvelasta.
  • Maksutulo pysyy viime vuoden tasolla, 227,4 miljoonassa eurossa (227,6 miljoonaa euroa).

Toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman pitää tulosta suhteellisen hyvänä tässä taloudellisessa tilanteessa. ”Heikentyneet talousnäkymät heijastuivat Veritaksen alkuvuoden tulokseen. Maksutulomme pysyy lähes samalla tasolla kuin viime vuonna. Suurteollisuus on jo aiemmin kärsinyt kuihtuvasta viennistä ja vaikutukset näkyvät nyt alihankkijoilla”, Stenman analysoi tulosta.

Veritaksen sijoitukset tuottivat yhteensä 1,4 prosenttia. Sijoitussalkun arvo oli kesäkuun lopussa 2,3 miljardia euroa. Kaikista sijoituslajeista osakkeet tuottivat parhaiten, 3,9 prosenttia. Noteeratut osakkeet tuottivat 4,0 prosenttia.

”Vaikka osakkeet ovat tuottaneet hyvin, syksyyn mennään samoissa alkuvuottakin leimanneissa epävarmoissa tunnelmissa. Mutta odotukset talouden hitaasta mutta varmasta toipumisesta ovat korkealla”, sijoituspäällikkö Veronica Törnwall toteaa. ”Yritysten taseet ovat vahvistuneet ja paikoitellen osinkotuotto on ollut jopa erinomaista. Potentiaalia on etenkin Euroopassa, jossa arvostukset ovat alhaalla, mutta tuotto-odotukset korkealla.”

Korkosalkku tuotti yhteensä -0,8 prosenttia. ”Nousussa oleva korkotaso painoi korkotuottoja”, sanoo Törnwall. ”Valtionobligaatioiden tuotto oli sekä kehittyneillä että kehittyvillä markkinoilla alkuvuonna negatiivinen. Jatkossa yrityslainat ja -velkakirjat muodostavat houkuttelevamman vaihtoehdon niiden paljon korkeammasta tuottopotentiaalista johtuen.”

Kiinteistösijoitukset tuottivat 3,0 prosenttia. Viime vuonna kiinteistösijoitusten tuotto oli 3,1 prosenttia.

Veritaksen vakavaraisuuspääoma oli kesäkuun lopussa 480,4 miljoonaa euroa eli 25,5 prosenttia vastuuvelasta. Vakavaraisuuspääoman määrä oli suhteessa vakavaraisuusrajaan 2,2-kertainen eli turvaavalla tasolla.

Tuloskatsauksen 1–6/2013 tietoja ei ole tilintarkastettu.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman, puh. 010 550 1600, 050 343 2299
Sijoituspäällikkö Veronica Törnwall, puh. 010 5501 812, 040 5147 229
Talousjohtaja Tommy Sandås, puh. 010 5501 186, 050 593 0138

Tiedotteen liitteet ovat luettavissa Veritaksen verkkosivuilla.