Veritaksen sijoituksille erinomainen 4,0 prosentin tuotto tammi-syyskuussa

21.10.2016

Veritaksen tuloskatsaus 1-9/2016

  • Sijoituksemme tuottivat tammi-syyskuussa yhteensä 4,0 prosenttia.
  • Omaisuusluokista parhaiten tuottivat osakesijoitukset, 4,7 prosenttia. Listaamattomat osakkeet tuottivat 9,7 prosenttia.
  • Vakavaraisuuspääomamme oli 653,1 miljoonaa euroa, mikä on 28,8 prosenttia vastuuvelasta. Vakavaraisuusasemamme oli 2,7.

Sijoitusjohtaja Niina Bergring on tyytyväinen sijoitustuoton kehittymiseen tammi-syyskuussa.

”Vuosi on tähän asti sujunut lähestulkoon odotustemme mukaisesti, vaikkakin vuoden aikana tapahtuneet heilahtelut ovat olleet suurempia kuin odotimme. Olemme erittäin tyytyväisiä sijoitussalkkumme tuottoon ja erityisesti siihen, että se on saavutettu maltillisella riskitasolla haastavassa markkinaympäristössä.”

Eläketurvakeskus käyttää pitkän aikavälin rahoitus- ja kestävyyslaskelmissaan eläkesijoituksille keskimääräistä vuosittaista 3,5 prosentin reaalituotto-olettamaa. Veritaksen vuosittainen reaalituotto on vuodesta 1997 lähtien ollut keskimäärin 4,3 prosenttia. Sijoitustuotot voivat markkinakehityksestä johtuen vaihdella paljonkin vuodesta toiseen.

”Keskipitkän aikavälin tuotto-odotuksemme ovat alhaiset johtuen matalasta korkotasosta ja sen aiheuttamasta arvostusten noususta riskillisissä omaisuusluokissa. Globaali reaalitalous on hitaan toipumisen uralla. Edelleen huolenamme on talouskasvun hauraus ja likviditeettivetoisuus ja siitä johtuva alttius mahdollisille shokeille.”

Mahdollisina tulevina uhkakuvina Bergring näkee muun muassa Kiinan jatkuvasti kasvavan lainakuplan, Yhdysvaltojen presidentinvaalit sekä keskuspankkien korkopolitiikan odotuksia tiukemman muutoksen. Myös Euroopan poliittinen tilanne vaatii jatkuvaa seurantaa.

Markkinoilla on myös nähtävissä positiivisia skenaarioita.

”Kehittyvien talouksien kasvu on toipumassa valuuttojen heikennyttyä rajusti viimeisen muutaman vuoden aikana. Myös mahdolliset uudet fiskaalielvytystoimet voisivat tukea länsimaiden talouskasvua ja pitkittää tätä kasvusykliä vielä jonkin aikaa.”

Tuloskatsauksen 1–9/2016 tietoja ei ole tilintarkastettu.

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS
Markkinointiviestintä

Liitteet

Tuloskatsaus 1–9/2016

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman, puh. 010 550 1600, 050 343 2299
Sijoitusjohtaja Niina Bergring, puh. 010 550 1882, 040 822 1514
Talousjohtaja Tommy Sandås, puh. 010 550 1186, 050 593 0138