Veritaksen sijoitusjohtaja Bergring: ”Olemme erittäin tyytyväisiä alkuvuoden tulokseen – sijoitukset tuottivat 5,8 prosenttia”

20.08.2015
  • Veritaksen sijoitukset tuottivat hyvin vuoden ensimmäisellä puoliskolla, 5,8 prosenttia
  • Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet, 13,3 prosenttia
  • Kiinteistöt tuottivat 5,0 prosenttia
  • Korkosalkku tuotti 1,1 prosenttia
  • TyEL-palkkasumma kasvoi 1,3 prosenttia 1 618,6 miljoonaan euroon
  • YEL-työtulo kasvoi 0,9 prosenttia 257,5 miljoonaan euroon
  • Yhtiön vakavaraisuus oli erinomainen, vakavaraisuuspääoma kasvoi 676,0 miljoonaan euroon, mikä on 31,8 prosenttia vastuuvelasta.

Veritaksen sijoitusjohtaja Niina Bergring on tyytyväinen yhtiön kahden ensimmäisen kvartaalin sijoitustulokseen. ”Työeläkeyhtiönä meidän pitää ajatella pitkäjänteisesti ja keskittyä vakaaseen tuottoon. Erityisen tärkeää tämä on näinä epävarmoina aikoina.”

Syksyn suhteen Bergring tuntee tiettyä huolta. ”Olemme ennakoineet Kiinan ja Kreikan ongelmat ja laskeneet riskitasoamme kevään mittaan. Mutta etenkin Kiina tuottaa päänvaivaa, se on osoittautunut pettymykseksi alkuvuoden odotuksiin verrattuna. Kiinan talous ei ole terveellä pohjalla ja riskit ovat suuria, vaikka valtiolla onkin vielä jonkinlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa talouden kehittymiseen. Olemme vetäytyneet Kiinasta lähes kokonaan.”

Suhteellisen heikkojen globaalien kasvuodotusten ansiosta korkosalkun duraatio on pidetty stabiilina, vaikka korkotasot ovat ennätyksellisen matalalla. ”Ensimmäisen kvartaalin erinomainen korkotuotto onkin tasoittunut toisella vuosineljänneksellä. Viime aikojen turbulenssi on kuitenkin osoittanut sen, että hajauttaminen on työeläkeyhtiöiden salkunhoidossa A ja O.”

Pitkäjänteisen sijoitusfilosofiansa ansiosta Veritaksen nimellinen vuosituotto on ollut 6,2 prosenttia vuodesta 1997 (reaalituotto 4,4 prosenttia). Vakavaraisuus vahvistui toisella kvartaalilla vakavaraisuuspääoman noustessa 676,0 miljoonaan euroon, mikä on 31,8 prosenttia vastuuvelasta. Vakavaraisuuspääoman suhde vakavaraisuusrajaan oli 2,4.

Vakuutuskanta kehittyi positiivisesti

Heikosta taloudellisesta tilanteesta huolimatta Veritaksen vakuutuskanta kehittyi myönteisesti. Sekä TyEL-palkkasumma että YEL-työtulo kasvoivat. Vakuutusten lukumäärä laski hieman. ”Kasvumme heijastaa talouden tilaa ja vakuutusten määrä laski molempien vakuutuslajien osalta. Ilahduttavaa on kuitenkin se, että sekä palkkasumma että työtulo kasvoivat talouden notkahduksesta huolimatta”, toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman sanoo.

Stenmanin mukaan työllisyyden turvaamisesta tulee jatkossa yhä tärkeämpää. ”Toivon että voisimme Suomessa päästä jonkinlaiseen yhteiskuntasopimukseen, joka kääntäisi meneillään olevan kehityskulun. Meidän pitää vahvistaa työllisyyttä.”

Osavuosiraportin 1–6/2015 tietoja ei ole tilintarkastettu.

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS
Markkinointiviestintä

Liitteet

Osavuosikatsaus 1–6/2015
Sijoitustoiminnan avainlukutaulukot 1–6/2015

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman, puh. 010 550 1600, 050 343 2299
Sijoitusjohtaja Niina Bergring, puh. 010 5501 882, 040 8221 514
Talousjohtaja Tommy Sandås, puh. 010 5501 186, 050 593 0138