Veritaksen sijoitustuotot hienoisesti pakkaselle ensimmäisellä vuosineljänneksellä

26.04.2018

Vuoden ensimmäisellä kvartaalilla markkinaliikkeitä leimasi hermostuneisuus. Tilanne on vuodentakaisesta muuttunut yhä useamman keskuspankin vähentäessä rahapolitiikan elvytystä. Lisäksi inflaation pienoinen nousu, geopoliittiset huolet sekä uhka kauppasodasta säikäyttivät markkinat. Korot nousivat ja osakeindeksit heiluivat nollan molemmin puolin.

  • Veritaksen sijoitukset tuottivat alkuvuonna -0,2 prosenttia
  • Osakesijoitukset tuottivat -0,7 prosenttia
  • Korkosijoituksien tuotto oli nolla prosenttia
  • Vakavaraisuusaste oli 130,8 prosenttia.

Veritaksen sijoitukset painuivat seurantajaksolla 0,2 prosenttia pakkaselle. ”Olimme varautuneet lisääntyvään heiluntaan maltillisella riskiallokaatiolla. Hajautus salkussamme toimii ja vakavaraisuutemme on vahva”, varatoimitusjohtaja, sijoitusjohtaja Niina Bergring sanoo.

Osakemarkkinoilla arvostustasot eivät enää ole edulliset mutta tuloskehitys on ollut hyvää. ”Osakemarkkinat kuitenkin jo hinnoittelevat varsin aurinkoista tulevaisuutta. Pankit lisäävät edelleen luotonantoaan, mikä tukee kasvua toistaiseksi”, Bergring pohtii.

”Huolta herättää globaalin talouden velkaantuminen. Rahoituksen hinnan nousu korkojen noustessa voi toimia talouskasvun jarruna tulevaisuudessa.”

Korkotasoissa on odotettavissa pientä nousua tänä vuonna. ”Tämä nostaa jossain vaiheessa vastatuulen riskillisille omaisuusluokille. Lisäksi yrityslainamarginaalit ovat erityisen alhaiset joten tuotto-odotukset kaiken kaikkiaan ovat maltilliset tästä eteenpäin.”

Veritaksen vuosittainen reaalituotto vuodesta 1997 lähtien on ollut 4,5 prosenttia, mikä ylittää prosenttiyksiköllä eläkejärjestelmän kestävyyslaskelmien tuotto-olettaman. ”Vakavaraisuutemme on vahva, joten kestämme hyvin mahdollisen tulevan markkinaheilunnan.”

Vakavaraisuuspääoma oli 754,7 miljoonaa euroa. Eläkevaroja oli suhteessa vastuuvelkaan 130,8 prosenttia. Vakavaraisuuspääomaa oli 2,3-kertaisesti suhteessa vakavaraisuusrajaan.

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS
Markkinointiviestintä

Liitteet

Tuloskatsaus 1–3/2018

Lisätietoja

Varatoimitusjohtaja, sijoitusjohtaja Niina Bergring, puh. 010 5501 882, 040 8221 514
Toimitusjohtaja Carl Pettersson, puh. 010 550 1600
Talousjohtaja Tommy Sandås, puh. 010 5501 186, 050 593 0138