Veritaksen vuosi 2014: Maksutulo kasvoi, sijoitukset tuottivat hyvin – panostukset asiakaspalveluun toivat lisää TyEL-asiakkaita

16.02.2015
  • Maksutulo kasvoi 3,9 prosenttia ja oli 470,2 miljoonaa euroa (452,8 miljoonaa euroa vuonna 2013).
  • Sijoitusten kokonaistuotto oli 6,5 (7,4) prosenttia, parhaiten tuottivat noteeraamattomat osakkeet, 9,9 prosenttia.
  • Korkosijoitukset tuottivat 5,3 prosenttia.
  • Asiakashyvitykset nousevat 10,3 prosenttia.
  • Vakavaraisuusaste vahvistui 28,9 (27,6) prosenttiin vastuuvelasta, mikä on vakavaraisuusrajaan nähden 2,2-kertainen (2,1).
  • Yhtiön tehokkuutta mittaava hoitokustannustulos laski 90,6 (91,0) prosenttiin.

Vuonna 2014 Veritaksen asiakaskanta kehittyi myönteisesti ja maksutulo nousi 470,2 miljoonaan euroon (452,8 miljoonaa euroa). ”Olemme panostaneet asiakaspalveluun ja olemme onnistuneet lunastamaan asiakkaiden odotukset. Sen seurauksena yhä useampi pieni ja keskisuuri yritys valitsi Veritaksen työeläkevakuuttajakseen. Vakuuttamiemme TyEL-vakuutusten määrä nousi 2,1 prosentilla”, Veritaksen toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman sanoo.

Veritas vakuutti yhteensä 6 931 TyEL-asiakasta ja 10 739 YEL-asiakasta vuonna 2014. Vaikka yrittäjävakuutusten määrä laski hieman, vakuutettu työtulo kasvoi 1,2 prosenttia ja oli 255,1 miljoonaa euroa.

”Tämä on ilahduttava kehitys, työtulohan vaikuttaa yrittäjän koko sosiaaliturvaan. Tehtävämme on turvata eläkkeitä ja tässä valossa onnistuimme siinä tehtävässä viime vuonna hyvin”, Stenman toteaa.

Veritaksesta saa eläkkettä 28 673 (28 064) henkilöä. Eläkkeitä ja korvauksia maksettiin yhteensä 454,8 (432,0) miljoonaa euroa.

Sijoitukset tuottivat 6,5 prosenttia

Veritaksen sijoitukset tuottivat vuonna 2014 hyvin, 6,5 prosenttia. Parhaiten tuottivat osakesijoitukset, 9,1 prosenttia. Osakemarkkinoiden hyvää kehitystä tuki keskuspankkien aikaansaama riskinottohalukkuuden kasvu.

”Keskuspankkikommunikaatio jatkui likviditeettiä tukevana, koska kasvuodotukset – ja etenkin inflaatio-odotukset – laskivat vuoden aikana globaalisti”, sijoitusjohtaja Niina Bergring sanoo.

Korkosijoitukset tuottivat vuonna 2014 erinomaisesti, 5,3 prosenttia. ”Voidaan sanoa, että lunastimme tänä vuonna tulevien vuosien korkotuotot. Euroopassa korkotaso on lähellä nollaa ja odotukset siitä johtuen hyvin alhaiset”, Bergring toteaa.

Veritaksen vuosittainen nimellinen tuotto on vuodesta 1997 ollut 6,0 prosenttia. Saman aikajakson reaalituotto oli 4,2 prosenttia, mikä ylittää Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin 3,5 prosentin tuotto-olettaman.

Asiakashyvitykset nousevat yli 10 prosenttia

Veritaksen vakavaraisuus vahvistui vuoden takaisesta. Vakavaraisuuspääoma oli 595,9 (541,1) miljoonaa euroa, mikä on 28,9 prosenttia vastuuvelasta (27,6). Vakavaraisuussuhde oli 2,2 (2,1).

Hyvä sijoitustulos ja yhtiön vahva vakavaraisuus vaikuttivat positiivisesti asiakashyvityksiin. Siirto asiakashyvityksiin nousee 10,3 prosenttia 5,6 miljoonasta eurosta 6,1 miljoonaan euroon.

Tulosraportti 1-12/2014

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS
Markkinointiviestintä

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman, puh. 010 550 1600, 050 343 2299
Sijoitusjohtaja Niina Bergring, puh. 010 5501 882, 040 8221 514