Veritaksen vuosi 2016 oli vahva

17.02.2017

Veritaksen tuloskatsaus 1-12/2016

  • TyEL-palkkasumma kasvoi 4,0 prosenttia vajaaseen 1,7 miljardiin euroon.
  • Maksutulo kasvoi 508,9 miljoonaan euroon (489,5).
  • Sijoitusten kokonaistuotto oli 6,6 prosenttia.
  • Vuodesta 1997 keskimääräinen nimellistuotto oli 6,1 prosenttia vuodessa.
  • Vakavaraisuuspääoma oli 681,6 miljoonaa euroa, mikä on 29,5 prosenttia vastuuvelasta.

Veritaksen vakuutuskanta kehittyi myönteisesti vuonna 2016. Vakuutettu TyEL-palkkasumma kasvoi 4,0 prosenttia, lähes 65 miljoonaa euroa, 1 692,5 miljoonaan euroon (1 627,7).

”Tämä kertoo osaksi siitä, että asiakkaillamme menee hyvin. Talouden näkymät ovat aiempaa valoisammat ja asiakkaamme työllistävät 3 000 työntekijää enemmän kuin vuotta aiemmin”, toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman sanoo. ”Olemme myös onnistuneet myynnissämme ja saaneet uusia asiakkaita.”

Eläkkeensaajien määrä ylitti ensimmäistä kertaa 30 000.

”Vakuutettujen kokonaismäärä lähentelee 100 000:tta, jos mukaan lasketaan eläkkeensaajat, YEL-vakuutetut yrittäjät ja kaikki vakuutetut työntekijät”, Stenman kertoo.

Vahva sijoitustulos vaativassa sijoitusympäristössä

Vuosi 2016 oli edelleen haastava sijoitusmarkkinoilla.

”Haastavasta ja tapahtumarikkaasta vuodesta huolimatta onnistuimme aktiivisella ja eteenpäin katsovalla strategialla saavuttamaan vahvan tuloksen”, sijoitusjohtaja Niina Bergring analysoi.

Kaikki sijoituslajit kehittyivät positiivisesti. ”Sijoitusten kokonaistuotto oli 6,6 prosenttia.”

Osakkeet tuottivat 8,9 prosenttia. ”Listaamattomat osakkeet kehittyivät erityisen hyvin ja niiden tuotto oli 24,1 prosenttia”, Bergring kertoo. ”Myös kotimaiset noteeratut osakkeet tuottivat hienosti, 16,3 prosenttia.”

Kiinteistösijoitusten tuotto oli 10,8 prosenttia. ”Suomalaisilla kiinteistömarkkinoilla tehtiin paljon kauppoja ja arvostukset nousivat merkittävästi.”

Alhaisista markkinakoroista huolimatta korkosalkku kehittyi myönteisesti ja tuotti 5,0 prosenttia.

Pitkäjänteisyys turvaa eläkkeitä

Veritaksen pitkän aikavälin keskituotto on erittäin vahva. Vuodesta 1997 sijoituksemme ovat tuottaneet vuosittain keskimäärin 6,1 prosenttia. Vuotuinen reaalituotto on samalta ajanjaksolta 4,4 prosenttia, mikä ylittää reilusti Eläketurvakeskuksen määrittelemän 3,5 prosentin tuotto-olettaman.

”Teemme hyvin pitkäjänteistä työtä salkkumme kanssa ja keskitymme mandaattimme mukaan hyvään tuottoon turvaavalla profiililla. Samalla huomioimme vastuullisuusasiat sijoituspäätöksissämme”, Bergring korostaa.

Epävarmuus leimaa sekä reaalitaloutta että markkinoita. ”Niin positiivisten kuin negatiivistenkin skenaarioiden riski on kasvanut. Tämä pitää huomioida allokaatiossa ja turvata vakavaraisuus kaikkien mahdollisten tulevaisuudennäkymien varalta.”

Hyvä tulos vahvisti vakavaraisuutta ja on eduksi myös asiakkaille

Hyvä sijoitustulos vahvisti vakavaraisuutta entisestään. Vakavaraisuuspääoma oli 681,6 (616,6) miljoonaa euroa, eli 29,5 (28,1) prosenttia vastuuvelasta. Suhde vakavaraisuusrajaan oli 2,6 (2,2).

Hyvä tulos hyödyttää myös asiakkaitamme. Tänä vuonna asiakashyvityksiin siirretään 15 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin, 7,1 (6,1) miljoonaa euroa.

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS
Viestintä

Liitteet

Tuloskatsaus 1-12/2016

Tuloskatsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman, puh. 010 550 1600, 050 343 2299
Sijoitusjohtaja Niina Bergring, puh. 010 550 1882, 040 822 1514
Talousjohtaja Tommy Sandås, puh. 010 550 1186, 050 593 0138