Veritas: Laskeva korkotaso ja vahvana pysyneet osakemarkkinat siivittivät sijoitustuottoja – sijoitukset tuottivat tammi–syyskuussa 5,6 prosenttia

23.10.2014
  • Parhaiten tuottivat osakkeet, 8,0 prosenttia
  • Korkotuotot ylsivät 4,9 prosenttiin
  • Kiinteistöjen vahva kehitys jatkui, tuotto oli 4,6 prosenttia
  • Vakavaraisuus oli erinomainen, 30,1 prosenttia vastuuvelasta.

Veritaksen tulos kehittyi edelleen hienosti vuoden kolmannella neljänneksellä. ”Kesä oli vielä optimismin aikaa markkinoilla”, sijoitusjohtaja Niina Bergring toteaa. Sijoitusten kokonaistuotto oli tammi–syyskuussa 5,6 prosenttia.

Parhaiten tuottivat osakkeet, 8,0 prosenttia. Noteeratut osakkeet tuottivat 7,7 prosenttia. Kesän mittaan laskuaan jatkaneet korkotasot nostivat korkotuottoja. ”Korkosalkkumme tuotto ylsi 4,9 prosenttiin. Erityisesti valtioiden joukkovelkakirjalainat tuottivat yllättävänkin hyvin Saksan kymmenen vuoden koron painuessa alle 1 prosentin. Markkinat lähtivät näin hinnoittelemaan uusimpia ECB:n markkinatukitoimia.”

Kiinteistösalkku jatkoi hyvää ja vakaata kehitystään. Kiinteistösijoitukset tuottivat 4,6 prosenttia.

Veritaksen pitkän aikavälin tuotto on erinomainen, vuodesta 1997 vuotuinen nimellistuotto on ollut 6,1 prosenttia.

Riskinkantokykyä mittaava vakavaraisuus pysyi vahvana. Vakavaraisuuspääoma oli 609 miljoonaa euroa. Vakavaraisuusaste, eli vakavaraisuuspääoma suhteessa vastuuvelkaan, pysyi erittäin vahvalla tasolla, 30,1 prosentissa. Luku on 2,4-kertainen vakavaraisuusrajaan nähden.

Suomessa rehti ja suoraselkäinen eläkejärjestelmä

Eläkejärjestelmämme sijoittui kansainvälisessä Melbourne Mercer Global Pension Index -vertailussa neljänneksi. Parhaimmat pisteet Suomi sai oikeudenmukaisuusindeksissä, jossa arvioidaan muun muassa järjestelmän sääntelyä ja hallintoa.

”Työeläkevarojen hallinnoinnissa vastuullisuusasiat korostuvat. Me hoidamme vakuutettujen omaisuutta ja osaa heidän sosiaaliturvastaan, joten hallintomme on kaikilta osin oltava linjassa tästä polveutuvan valtavan vastuun kanssa.”

Tuloskatsauksen 1–9/2014 tietoja ei ole tilintarkastettu.

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS
Markkinointiviestintä

Liitteet

Tuloskatsaus 1–9/2014

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman, puh. 010 550 1600, 050 343 2299
Sijoitusjohtaja Niina Bergring, puh. 010 5501 882, 040 8221 514
Talousjohtaja Tommy Sandås, puh. 010 5501 186, 050 593 0138