Veritas selviytyi hyvin turbulentista ensimmäisestä kvartaalista

27.04.2016

Veritaksen sijoitukset tuottivat alkuvuonna -0,4 prosenttia

  • Korkosijoitukset tuottivat 0,9 prosenttia
  • Osakesijoitukset jäivät 2,4 prosenttia pakkaselle
  • Kiinteistösijoitusten tuotto oli 1,6 prosenttia
  • Vakavaraisuuspääoma oli 583,7 miljoonaa euroa, mikä on 26,5 prosenttia vastuuvelasta

Veritaksen sijoitukset tuottivat alkuvuonna yhteensä -0,4 prosenttia. Sijoitusjohtaja Niina Bergring näkee vuoden ensimmäisen kvartaalin varsin turbulenttina ja kahtiajakautuneena.

”Olimme varautuneet heikkoon alkuvuoteen maltillisella riskiallokaatiolla. Selviydyimmekin kohtuullisesti isoista markkinaliikkeistä huolimatta. Vakavaraisuutemme säilyi hyvällä tasolla.”

Kiinan velkaantuminen ja kiihtynyt pääomapako aiheuttivat huolta seurantajakson alussa. Maan kansantalouden epätasapaino on jatkanut kasvuaan, kun valtio on elvyttänyt lainakannan kasvun kautta.

Kvartaalin aikana tunnelmat markkinoilla kuitenkin kääntyivät hyvin negatiivisesta positiiviseksi.

”Taustalla ovat Yhdysvaltain, Japanin ja Euroopan keskuspankkien kommunikointi ja elvytystoimet. Talouden kasvuluvut ovat olleet odotuksia heikommat ja globaaleja kasvuennusteita on leikattu kvartaalin aikana. Yritysten tulosodotuksia on alennettu osin jopa rajustikin. ”

”Reaalitalouden kasvaessa heikosti keskuspankit ovat yhä vahvemmin markkinoiden luottamuksen takaajina. Keskuspankkien keinovalikoima on tässä tilanteessa nähty kapeaksi, ja puheet niin kutsutusta ”helikopterielvytyksestä” ovat lisääntyneet.”

Bergring arvelee markkinatunnelmien jatkuvan hermostuneina. ”Perusallokaatiomme oletuksena on edelleen hieman positiivinen tuotto-odotus tälle vuodelle. Eläkejärjestelmämme on vahvalla pohjalla pitkän aikavälin hyvien tuottojen ansiosta. Järjestelmämme pystyykin takaamaan vakuutetuille yhden maailman parhaimmista eläketurvista.”

Vakavaraisuus säilyi hyvänä

Veritaksen vakavaraisuuspääoma oli vuoden ensimmäisen kvartaalin päättyessä 26,5 prosenttia vastuuvelasta. Suhde vakavaraisuusrajaan oli 2,2.

Tuloskatsauksen 1–3/2016 tietoja ei ole tilintarkastettu.

Vuoden 2015 vuosikertomukseen voit tutustua verkkosivuillamme osoitteessa veritas.fi/vuosikertomus2015

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS
Markkinointiviestintä

Liitteet

Tuloskatsaus 1–3/2015
Elämäsi turva ­- rakastettava lakisääteinen eläke

Lisätietoja

Sijoitusjohtaja Niina Bergring, puh. 010 5501 882, 040 8221 514
Talousjohtaja Tommy Sandås, puh. 010 5501 186, 050 593 0138

Veritas Eläkevakuutus on työeläkevakuutusten ammattilainen. Meillä on kokemusta lakisääteisten eläkevakuutusten hoidosta jo vuodesta 1962, jolloin työeläkkeitä koskeva laki tuli voimaan. Veritas Eläkevakuutus tarjoaa henkilökohtaista, ammattitaitoista ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkkeisiin ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Lisätietoa Veritas Eläkevakuutuksesta osoitteessa www.veritas.fi.