Miten perustulokoe voitaisiin Suomessa järjestää? Mitä lainsäädännöllisiä esteitä kokeelle on? Mitä tuloksia kokeista on maailmalla saatu?

Erilaisia perustulomalleja on pohdittu jo pitkään meillä ja muualla, mutta perustulon käyttöönoton edellytyksiä Suomessa ei ole tarkemmin arvioitu. Nyt on.

Ajatushautomo Tänk on toteuttanut aiheesta selvityksen, jonka rahoittajina olemme olleet yhdessä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kanssa.

Kenttäkoe ja negatiivinen tulovero kokeilun avainsanoja

Tänkin mukaan paras tapa perustulon kokeiluun olisi kenttäkoe. Kenttäkoe tarkoittaa tutkimusasetelmaa, jossa asioiden syy-seuraussuhteita selvitetään käytännössä testaamalla.

Miten testata perustulon vaikutuksia?

Kenttäkokeella voitaisiin selvityksen mukaan luotettavimmin tutkia perustulouudistuksen vaikutuksia pienituloisen työikäisen väestön työssäkäyntiin.

Selvityksen mukaan Suomessa toteuttamiskelposin malli perustulolle olisi negatiivinen tulovero. Se tarkoittaa järjestelmää, jossa alle tietyn tulotason ansaitsevat ihmiset saavat tuloista riippuvan tulonsiirron. Malli korvaisi ensisijaiset etuudet toimeentulotukea ja lapsilisiä lukuun ottamatta tiettyyn tasoon asti.

Selvitys ja siihen liittyvä infograafi löytyvät tämän sivun oikeasta reunasta.
Selvitys julkistettiin keskiviikkona 26.11.2014 Helsingissä, Kulttuuritehdas Korjaamolla pidetyssä tilaisuudessa. Selvityksen tulosten esittelyn lisäksi tilaisuudessa käytiin kuuden suurimman eduskuntapuolueen nuorisojärjestöjen kesken paneelikeskustelu perustulosta.

Ehdotettu kenttäkokeilu ja negatiivinen tulovero perustulon mallina herättivät paljon keskustelua panelistien kesken. Pohdintaa käytiin esimerkiksi siitä, miten yhdenvertaisuus toteutuisi kokeilussa, ja mitä ongelmia satunnaistamisessa olisi. Toisaalta kokeilun tarvetta pidettiin myös ilmeisenä ja suhtauduttiin myönteisesti siihen, että uusia keskusteluavauksia ja ehdotuksia tehdään.

Banneri Tänk Sitra Tela