Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Työeläkevakuuttajat TELA ry
Salomonkatu 17 B
00100 Helsinki

2. Rekisteriasiat
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa on Aija Laurila, puh 010 680 6743, viestinta(at)tela.fi
Viestintämme vastaa viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin. Palautteet lähetetään osoitteeseen viestinta(at)tela.fi

3. Rekisterin nimi
Telan uutiskirjeen osoiterekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on tiedotussuhteen hoitaminen uutiskirjeen tilaajan ja Telan välillä sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely uutiskirjeeseen liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi tarkoituksena on Telan tiedotusmateriaalin suuntaaminen tilaajille osoitetietojen perusteella Telan uutiskirjeen avulla. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle, eikä käytetä kaupallisiin markkinointitarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista: nimi, sähköpostiosoite, organisaatio ja titteli.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan Telan osoitetiedoista, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja uutiskirjeen tilauslomakkeen kautta tulleista tilauksista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei luovuta osoiterekisterin henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen
Tiedot voidaan poistaa rekisteristä uutiskirjeen tilaajan vaatimuksesta tai tilauksen loppumisen vuoksi. Yhdyshenkilönä on viestinnän suunnittelija Aija Laurila, aija.laurila(at)tela.fi. Pyyntö tietojen poistosta tulee lähettää osoitteeseen viestinta(at)tela.fi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Telan tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Manuaalista aineistoa ei ole.

Palaa takaisin Uutiskirje-sivulle