Henkilörekistereitämme koskevista rekisteriselosteista ilmenee rekisterinpitäjä, rekistereiden nimet, tietojen käsittelyn tarkoitus, rekisteröitävät tiedot, tietojen luovuttaminen, rekisterin suojauksen periaatteet sekä yhteyshenkilöt. Yhteyshenkilö vastaa rekisteriä koskevista tiedusteluista.

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, onko häntä koskevia tietoja talletettu rekisteriin. Rekisteröity voi tarkistaa itseään koskevat tiedot, pyytää virheellisen tiedon oikaistavaksi tai esimerkiksi vanhentuneet tiedot poistettaviksi.

Rekisteriselosteitamme ovat seuraavat:

Kukin rekisteriseloste on luettavissa kokonaisuudessaan linkin takaa.

Rekisteröinnin tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeutta on käytettävä henkilökohtaisesti, eikä sitä voi toteuttaa asiamiehen välityksellä. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa. Pyyntö tarkastusoikeuden toteuttamiseksi on toimitettava kirjallisena ja allekirjoituksella varmennettuna. Pyyntö voidaan toimittaa postitse tai sähköpostilla osoitteeseen tela(at)tela.fi. Rekisteröidyn tietojen löytämiseksi pyynnöstä on hyvä selvitä nimi, osoite sekä se, mihin asiaan liittyviä henkilötietoja halutaan tarkistaa, vai halutaanko tarkistaa kaikki henkilöä koskevat tiedot. Tiedot annetaan kirjallisesti rekisteröidyn ilmoittamaan osoitteeseen.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti. Tietojen korjaamispyyntö voidaan toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen tela(at)tela.fi.

Tietojen poistaminen rekisteristä

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta tai henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Tiedot voidaan poistaa rekisteristä henkilön pyynnöstä. Pyyntö tietojen poistamisesta tulee lähettää osoitteeseen tela(at)tela.fi.