Eläkevarojen kasvu yllätti positiivisesti – tuore sijoitusanalyysi julkaistu

13.12.2016

Työeläkevarojen määrä oli syyskuun lopulla yhteensä 184,5 miljardia euroa. Työeläkevakuuttajat onnistuivat saamaan sijoitustoiminnassaan hyviä tuottoja – haastavista markkinaolosuhteista huolimatta. Varojen määrä nousi 4,3 miljardilla eurolla kesäkuun lopun tilanteeseen verrattuna. Koko toimialan sijoitusten nimelliseksi keskituotoksi muodostui noin 3,5 ja reaaliseksi 3,0 prosenttia.

Eläkevarat kasvoivat kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle. Eläkemenot ovat kuitenkin kasvaneet suhteellisesti nopeammin kuin eläkevarat. Sijoitusvaroilla ja niiden tuotoilla katetaan nykyisin lähes neljännes yksityisalojen palkansaajien vuotuisista eläkemenoista. Tulevaisuudessa osa on yhä suurempi.

– Eläkemenot kasvavat merkittävästi seuraavat 15-20 vuotta. Jos sijoitustoiminnalla aiotaan rahoittaa edes nykyinen osa menoista, varojen täytyy pitkällä aikavälillä kasvaa menojen tahdissa, toteaa analyytikkomme Peter Halonen tänään julkaistussa tiedotteessamme.

Halonen myös muistuttaa, ettei sijoitustuottoja ole mielekästä arvioida tarkastelemalla vain yhtä vuosineljännestä tai edes kokonaista vuotta. Menneisyys ei myöskään ole tae tulevista tuotoista. Valittu tarkasteluajanjakso vaikuttaa suuresti siihen, miltä tuotot näyttävät: käytetäänkö viittä, kymmentä vai kahtakymmentä vuotta.

Lue lisää tiedotteestamme: Eläkevarojen kasvu yllätti positiivisesti kolmannella vuosineljänneksellä

Halosen laatima analyysi sijoitusvarojen määrästä ja kohdentumisesta sekä tuotoista on luettavissa kokonaisuudessaan Sijoitusanalyysi-sivultamme. Analyysin yhteydestä löytyy myös päivitetty kuvasarja olennaisimmista eläkevarojen kehittymistä kuvaavista tiedoista. Laajemmat lyhyen ja pitkän aikavälin kehittymistä käsittelevät kuvasarjat löytyvät Sijoitusvarojen kehittyminen -sivultamme.