Ennen koronalaskua erinomainen sijoitusvuosi – Tilinpäätöstiedot 2019 julkaistu

01.06.2020

Työeläkevakuuttajien sijoitusvuosi 2019 oli tulokseltaan vuosikymmenen paras. Työeläkesijoitusten nimellinen vuosituotto viime vuodelta oli 12,5 prosenttia, ja rahastoidut varat kasvoivat 216 miljardiin euroon. Myös pitkän aikavälin tuottoluvut ylittävät laskelmissa käytetyt oletustuotot: vuosina 1997-2019 työeläkesijoitusten nimellistuotto on ollut keskimäärin 5,9 prosenttia vuodessa.

Analyytikkomme Kimmo Koivurinne kuvaa päättynyttä sijoitusvuotta artikkelissaan, joka on julkaistu tänään ilmestyneessä Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2019 -liitteessä. Liite on osa Työeläke-lehden numeroa 3/2020.

Tilinpäätöstiedot-liite kokoaa yhteen kaikkien työeläkevakuuttajien tilinpäätöslukuja vuodelta 2019 esimerkiksi tulojen, eläkemenojen ja sijoitusjakaumien osalta. Lisäksi liitteessä on työeläkeyhtiöiden osalta tarkempi erittely muun muassa kokonaisliikekuluista ja niiden jakaumasta. Liitteessä on myös työeläkevakuuttajien haastattelu siitä, miten tehokkuus näkyy kokonaisliikekuluissa sekä artikkeli siitä, miten työeläkemenot vuonna 2019 kohdentuivat.

Tilinpäätösliitteen asiantuntijoina ovat toimineet analyytikkomme Kimmo Koivurinne ja tilastosuunnittelijamme Maija Schrall sekä Eläketurvakeskuksen tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino ja kustannustenjaon asiantuntija Eeva Puuperä.

Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2019 ja Koivurinteen artikkeli ”Ennen koronalaskua erinomainen sijoitusvuosi - Sijoitusvarat tukevoituivat 216 miljardiin” ovat molemmat luettavissa sivuiltamme.

Myös työeläkevakuuttajien markkinaosuustiedot päivitetty

Olemme päivittäneet tilinpäätöstietojen pohjalta myös sivuiltamme löytyvät työeläkevakuuttajien markkinaosuustiedot sekä vuodelta 2019 että aikasarjana vuosilta 2005-2019.

Markkinaosuustiedoissa on kuvattu vakuutusmaksutulon ja eläkemenon osuuksia eläkevakuuttajatyypeittäin sekä työeläkeyhtiöiden osuuksia TyEL- ja YEL-maksutuloista ja -vakuutetuista. Tiedot löytyvät Tilinpäätös- ja markkinaosuustiedot -sivultamme.