Sijoitusjakauma ja tuotot kesäkuun 2017 lopussa – osavuositietojen julkaisu käynnistynyt

10.08.2017

Työeläkevakuuttajat ovat alkaneet julkaista sijoitustoimintansa tulostietoja vuoden toisen neljänneksen lopulta eli ajalta 1.1.-30.6.2017. Julkistettujen tietojen pohjalta olemme päivittäneet myös omille sivuillemme työeläkevakuuttajien sijoitusjakauma- ja tuottotietoja kuvaavat taulukot.

Taulukot löytyvät Sijoitusjakauman ja tuottojen osavuositiedot -sivultamme. Päivitämme samalle sivulle myös joukkovelkakirjalainojen duraatiot sekä avoimen valuuttaposition luvut.

Täydennämme taulukoita sitä mukaa, kun työeläkevakuuttajat julkaisevat omat tietonsa. Taulukoihin tulevat sisältymään seitsemän suurimman työeläkevakuuttajan tiedot. Kunkin toimijan tulostietojen julkaisuajankohdat löytyvät kootusti Tulosjulkistukset-sivultamme.

Kokoamme tulostiedoista kertovat työeläkevakuuttajien tiedotteet kootusti myös omille sivuillemme Suurimpien jäsenten osavuosiraportit -uutiskanavaan. Tarkemmat tiedot kunkin työeläkevakuuttajan tulostiedoista löytyvät niiden omilta verkkosivuilta.