Sijoitusjakauma ja tuotot kesäkuun 2018 lopussa – työeläkevakuuttajien osavuositiedot julkaistu

24.08.2018

Työeläkevakuuttajat ovat julkaisseet vuoden 2018 ensimmäisen puolivuotiskauden eli kesäkuun lopun tulostietonsa. Nimelliset tuottoprosentit kuluneelta kuudelta kuukaudelta vaihtelivat 0,3 ja 1,7 prosentin välillä.

Osakesijoituksilla parhaat tuottoprosentit

Kuuden eläkevakuuttajan osakesijoitusten tuotot vaihtelivat 1,0 ja 3,3 prosentin välillä. Parhaiten tästä sijoitusluokasta tuottivat pääomasijoitukset.

Korkosijoitusten tuotoissa oli jonkin verran hajontaa eri työeläkevakuuttajien välillä. Korkosijoitusten tuottoprosenttien vaihteluväli oli -1,5 ja -0,1 prosentin välillä. Parhaimmat tuotot tulivat kiinteistösijoituksista, joiden tuotot vaihtelivat 2,7 ja 3,4 prosentin välillä. Suurin hajonta oli muiden sijoitusten kohdalla, jossa tuottoprosentti oli matalimmillaan -4,2 ja korkeimmillaan 2,4 prosenttia.

Työeläkevakuuttajat arvioivat loppuvuoden talousnäkymien olevan melko myönteiset. Riskitekijöiksi kuitenkin arvioitiin poliittiset epävarmuudet suurilla talousalueilla.

Sijoitusjakauma- ja tuottotiedot, duraatiot sekä avoin valuuttapositio kootusti sivuillamme

Olemme julkaisseet viiden suurimman työeläkeyhtiön (Elo, Ilmarinen, Varma ja Veritas) sekä kahden julkisalojen työeläkesijoittajan (Keva ja Valtion Eläkerahasto) sijoitusjakauma- ja tuottotiedot verkkosivuillamme niin sanotuissa tuotto-riskitaulukoissa. Taulukot löytyvät Sijoitusjakauman ja tuottojen osavuositiedot -sivultamme.

Samalta sivulta löytyvät myös työeläkevakuuttajien joukkovelkakirjalainojen duraatiot, jotka kuvaavat joukkovelkakirjalainasijoitusten herkkyyttä korkotason muutoksille. Lisäksi sivulta löytyy tieto avoimesta valuuttapositiosta, joka kuvaa sijoitussalkkujen mahdollisia riskejä, erityisesti valuuttariskin osalta.

Myös työeläkevakuuttajien tulostiedoista kertovat tiedotteet löytyvät kootusti verkkosivuiltamme, Suurimpien jäsenten osavuosiraportit -uutiskanavastamme.

Julkaisemme seuraavan sijoitusanalyysimme kesäkuun lopun tilanteesta ensi viikon kuluessa.