Sijoitusjakauma ja tuotot syyskuun 2019 lopussa – työeläkevakuuttajien osavuositiedot julkaistu

05.11.2019

Kuusi suurinta työeläkevakuuttajaa ovat julkaisseet sijoitusjakauma- ja tuottotietonsa vuoden 2019 kolmannen neljänneksen eli syyskuun lopulta. Sijoitusvuosi jatkui edelleen vahvana, ja sijoitustoiminnan nettotuotot kuluneelta yhdeksältä kuukaudelta vaihtelivat 6,6 ja 10,1 prosentin välillä.

- Osake- ja pääomasijoitukset olivat kuluneen vuosineljänneksen vahvimpia omaisuuslajeja ja tarjosivat jopa kaksinumeroisia tuottoprosentteja. Erityisesti noteeratut osakkeet tuottivat poikkeuksellisen hyvin, tuottojen vaihdellessa 12,7 ja 18,0 prosentin välillä, kertoo analyytikkomme Kimmo Koivurinne.

Korkosijoitusten tuotot vaihtelivat 4,2 ja 6,6 prosentin välillä. Kiinteistösijoitukset puolestaan tuottivat 2,6 ja 8,1 prosentin välillä, eli niissä hajonta oli suurempi. Myös muissa sijoituksissa oli hajontaa, -1,1 prosentista 4,1 prosenttiin.

- Vaikka alkusyksy on ollut suotuisaa, eivät maailmantalouden kasvuun liittyvät huolet ole silti kadonneet. Työeläkevakuuttajat näkevät sijoitusympäristön tulevaisuudessa epävakaana. Huolet liittyvät erityisesti osakkeiden kohonneiden arvostustasojen ja matalan talouskasvun väliseen epäsymmetriaan, Koivurinne mainitsee.

Sijoitusjakauma- ja tuottotiedot, duraatiot sekä avoin valuuttapositio kootusti sivuillamme

Olemme julkaisseet sivuillamme neljän työeläkeyhtiön (Elo, Ilmarinen, Varma ja Veritas) sekä kahden julkisalojen työeläkesijoittajan (Keva ja Valtion Eläkerahasto) sijoitusjakauma- ja tuottotiedot niin sanotuissa tuotto-riskitaulukoissa. Taulukot löytyvät Sijoitusjakauman ja tuottojen osavuositiedot -sivultamme.

Samalta sivulta löytyvät myös työeläkevakuuttajien joukkovelkakirjalainojen duraatiot, jotka kuvaavat joukkovelkakirjalainasijoitusten herkkyyttä korkotason muutoksille.

Lisäksi sivulta löytyy tieto avoimesta valuuttapositiosta, joka kuvaa sijoitussalkkujen mahdollisia riskejä, erityisesti valuuttariskin osalta.

Työeläkevakuuttajien tulostiedoista kertovat tiedotteet löytyvät kootusti Suurimpien jäsenten osavuosiraportit -sivultamme.

Julkaisemme seuraavan sijoitusanalyysimme kolmannesta vuosineljänneksestä marraskuun kuluessa.