Sijoitusympäristön haasteet jatkuivat myös alkuvuonna – työeläkevakuuttajien osavuositiedot julkaistu

09.05.2016

Seitsemän suurinta työeläkevakuuttajaa ovat julkaisseet sijoitusjakauma- ja tuottotietonsa vuoden 2016 ensimmäiseltä neljännekseltä. Tämän ryhmän muodostavat viisi suurinta työeläkeyhtiötä sekä kaksi julkisten alojen eläkevakuuttajaa. Näiden toimijoiden yhteenlasketut sijoitusvarat maaliskuun lopussa olivat 167,6 miljardia euroa (168,4 miljardia vuoden 2015 lopussa). Koko toimialan osalta sijoitusvarojen määrä tarkentuu myöhemmin kesäkuussa julkaistavan sijoitusanalyysimme yhteydessä.

- Vuosi 2016 alkoi samoissa tunnelmissa kuin edellisvuosi päättyi, eli sijoitusympäristö on jatkunut haastavana ja sijoitustuotot jäivät heikohkoiksi. Näin ollen työeläkevarojen määrä hieman laski alkuvuoden aikana, kertoo analyytikkomme Peter Halonen.

- Negatiivisen tuottokehityksen lisäksi työeläkemenot ovat tälläkin tarkastelujaksolla ylittäneet kerätyt työeläkemaksut, mikä omalta osaltaan on aiheuttanut varojen pienentymistä. Tässä ei kuitenkaan ole mitään poikkeuksellista, sillä rahastoinnin ja sijoitustoiminnan tarkoitus nimenomaan on, että osa eläkkeisiin tarvittavasta rahoituksesta saadaan katettua näistä varoista, Halonen jatkaa.

Haasteina muun muassa Kiinan talouskasvu sekä Britannian mahdollinen irtaantuminen EU:sta

Toimijoiden tammi-maaliskuun tuotot vaihtelivat -1,4 ja +0,1 prosentin välillä. Koko toimialan sijoitusten nimelliseksi keskituotoksi muodostui -1,0 prosenttia sitoutuneelle pääomalle. Työeläkeyhtiöiden sijoitusten keskituotto oli -1,1 prosenttia ja julkisten alojen sijoittajien keskituotto -0,8 prosenttia.

- Vuoden alussa sijoitustuottoja etenkin noteeratuissa osakkeissa heikensivät markkinoiden huoli Kiinan talouskasvun hidastumista kohtaan, raaka-aineiden hinnan lasku ja korkeariskisten yrityslainojen riskilisien nousu. Osaltaan joidenkin eurooppalaisten pankkien heikko taloudellinen tila ja Britannian mahdollinen irtaantuminen Euroopan Unionista ovat myös aiheuttaneet sijoittajille harmaita hiuksia, Halonen taustoittaa.

Halosen mukaan markkinoiden riskitunnelmaa heikensivät vuoden alussa lisäksi huolet globaalista deflaatiosta ja sen negatiivisista vaikutuksista velkaantuneille valtioille ja yrityksille.

- Deflaatiopelot kuitenkin rauhoittuivat ensimmäisen neljänneksen edetessä, kun Euroopan keskuspankki (EKP) ja Kiinan keskuspankki (PBoC) lisäsivät rahapoliittista elvytystään, minkä lisäksi Yhdysvaltojen keskuspankki (Fed) on viestinnällään rauhoittanut Fediin kohdistuvia markkinoiden koronnostospekulaatioita.

- Toisaalta osakemarkkinat osittain palautuivatkin ensimmäisen neljänneksen lopussa Kiinaan kohdistuvien talouskasvuhuolien hieman pienenettyä ja keskuspankkien löysän rahapolitiikan jatkon ansiosta. Markkinoiden rauhoittumisen seurauksena yrityslainojen riskilisät pienenivät ja raaka-aineiden hinnat nousivat. Markkinoiden riskitunnelman parantuminen neljänneksen lopussa ei kuitenkaan riittänyt kattamaan periodin alussa syntyneitä sijoitustappioita esimerkiksi osakkeissa, Halonen jatkaa.

Noteeraamattomat osakkeet ja muut sijoitukset tuottivat parhaiten

Eläkevarojen sijoittamisympäristö jatkuu haasteellisena etenkin Kiina-riskin ja siten koko maailmantalouden kasvun mahdollisen hidastumisen vuoksi. Myös korkosijoitusten matala korkotaso vaikeuttaa niistä saatavia tuottoja.

- Sijoitusympäristön haasteellisuuden vuoksi kiinnostus vaihtoehtoisia sijoitusluokkia kohtaan on kasvussa. Toisaalta on otettava huomioon, että monet keskuspankit ympäri maailmaa harjoittavat tällä hetkellä kevyttä rahapolitiikkaa, mikä osaltaan tukee reaalitaloutta ja siten myös rahoitusmarkkinoita, Halonen toteaa.

Suurimmat sijoitusluokat alkuvuonna olivat joukkovelkakirjalainat sekä noteeratut osakkeet. Kummankin sijoitusluokan osuus koko toimialalla oli noin kolmannes kaikesta sijoitusvarallisuudesta. Sekä kiinteistö- että hedge-rahastosijoitusten osuus oli noin 10 prosenttia.

Suurimmat tuottoprosentit tammi-maaliskuun väliselle ajalle saatiin noteeraamattomista osakkeista (noin 4 prosenttia) ja muista sijoituksista (noin 8 prosenttia.) Sen sijaan heikoiten tuottivat noteeratut osakkeet, noin -5 prosenttia.

Pitkällä aikavälillä tuotot hyvällä tasolla

Jos sijoitustuottoja tarkastellaan pitkällä aikavälillä, vuoden 1997 alusta vuoden 2016 maaliskuun loppuun ulottuvalla jaksolla, on yksityisalojen vuotuinen nimellinen keskituotto 5,7 prosenttia ja julkisten alojen 6,1 prosenttia. Koko toimialan keskimääräinen vuotuinen nimellistuotto on 5,8 prosenttia.

Vertailussa on hyvä muistaa, että vain yksityisalojen eläkevakuuttajille on säädetyt vakavaraisuusvaatimukset. Julkisilla aloilla päätöksentekoelimet ohjaavat sijoitustoimintaa kuitenkin sijoitusluokkakohtaisilla allokaatiorajoilla.

Koko toimialan keskimääräinen vuotuinen reaalituotto on 4,1 prosenttia vuoden 1997 alusta vuoden 2016 maaliskuun loppuun. Yksityisaloilla vastaava keskituotto oli 4,0 ja julkisaloilla 4,4 prosenttia.

Perustiedot raportoinnista

Seitsemän suurinta jäsentämme, viisi suurinta työeläkeyhtiötä ja kaksi suurinta julkisalojen eläkevakuuttajaa, raportoivat vapaaehtoisesti ja samoilla periaatteilla sijoitustensa kohdentumisen ja tuotot vuosineljänneksittäin. Raportointi tapahtuu tuotto-riskitaulujen muodossa, joilla katetaan noin 94 prosenttia kaikista työeläkesijoituksista. Nämä tuotto-riskitaulut löytyvät Työeläkevakuuttajakohtaiset osavuositiedot -sivultamme. Osavuositulosten tiedot löytyvät myös Suurimpien jäsenten osavuosiraportit -sivulta. Tarkemmat tiedot yksittäisten työeläkevakuuttajien tulostiedoista löytyvät kunkin vakuuttajan omilta verkkosivuilta.

Kaikki Telan jäsenet raportoivat näistä tuotto-riskitauluista riippumattomin, mutta yhtenevin periaattein tuottonsa puolivuosittain, kesäkuun ja joulukuun lopun tilanteista.

Julkaisemme kesäkuun kattavamman analyysin työeläkevarojen sijoitustoiminnasta ja varojen määrän kehittymisestä. Tässä analyysissä tulee olemaan mukana kaikki työeläkevakuuttajat, kun nämä nyt mainitut tiedot koskevat vain seitsemää suurinta työeläkevakuuttajaa.