Tilinpäätöstiedot 2012 julkaistu: Haastavassa ympäristössä työeläkesijoituksille erinomainen tuottovuosi

07.06.2013

Vuosi 2012 päättyi työeläkesijoitusten osalta 149,6 miljardiin euroon, kokonaistuoton ollessa hienot 9,8 prosenttia. Sijoitusympäristö, jossa tuotot syntyivät, oli kuitenkin täynnä epävarmuustekijöitä kuten

  • vaisu globaali talouskasvu ja
  • Euroopan velkakriisi.

Keskuspankit valoivat elvytystoimillaan uskoa tulevaan, mikä näkyi hyvänä rahoitusmarkkinoiden kehityksenä. Mukaan mahtui äärimmäisen heikkojakin aikoja, kuten huhti–toukokuu, mutta kokonaisuudessaan vuosi oli markkinoille positiivinen. Vaihtelu on rauhoittunut ja tuotot eri sijoituslajeissa olivat erittäin hyviä.

Epävarman sijoitusympäristön vaikutus näkyy työeläkevakuuttajien tuottojen hajontana. Eri toimijoilla on erilaiset strategiat ja toimintatavat haastavissa olosuhteissa. Korkeimpiin ryhmätason tuottoihin ylsivät julkisalojen eläkevakuuttajat (12,4 prosenttia) ja yksityisen sektorin pienet toimijat, eläkesäätiöt ja –kassat (11,2 prosenttia) sekä pienet eläkevakuutusyhtiöt.

Toimintaa euroalueen ulkopuolella

Työeläkesijoitusten siirtymä kohti euroalueen ulkopuolisia maita on ollut vallitseva suuntaus keskipitkällä aikavälillä. Euroalueen ulkopuolisten kohteiden painon nousua vastaava pienentyminen kohdistui etupäässä Suomen, mutta myös muun euroalueen osuuksiin.

Liikkeen takana vaikuttavat euroalueen velkakriisi ja äärimmäisen alhainen korkoympäristö, jotka ovat johtaneet sijoitusten aktiiviseen siirtoon kohteisiin, joiden odotettu tuoton ja riskin suhde on optimaalisempi. Uusia sijoituskohteita on löydetty esimerkiksi kehittyviltä markkinoilta, joiden valtteina on muun muassa vauhdikkaampi talouskasvu.

Maltillinen loppuvuosi edessä

Maailmanlaajuiseen reaalitalouden kehitykseen liittyvät epävarmuustekijät eivät tunnu poistuvan. Tämä koskee etenkin euroaluetta.

Tässä ympäristössä tulevaisuus tuntuu epävarmalta. Eläkevakuuttajien keskuudessa vallitseekin melko yhtenäinen näkemys siitä, että sijoitustuottojen odotettu kehitys on loppuvuoden osalta maltillisempaa kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2012 -liite julkaistu

Yllä olevat tiedot ovat otteita analyytikkomme Maria Rissasen artikkelista, joka on julkaisu osana Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2012 -liitettä. Rissasen lisäksi liittessä Ilmarisen Jaakko Kiander, Eläke-Fennian Eeva Grannenfelt, Kevan Merja Ailus ja Apteekkien Eläkekassan Hannu Hokka käsittelevät sijoitusten tuottojen hakua Suomen ulkopuolelta. Liite on osa Eläketurvakeskuksen Työeläke 3/2013 -lehden numeroa.

Tilinpäätösliite 2011 löytyy kuten aiemmatkin vastaavat liitteet Tilinpäätösten yhteenvedot -sivulta.