Tilinpäätöstiedot 2015 julkaistu – Eläkerahastoista raha virtaa eläkkeisiin

06.06.2016

Työeläkevarat kasvoivat vuoden 2015 aikana 8,4 miljardilla eurolla yhteensä 180,9 miljardiin. Varojen kasvu on viimeisten kolmen vuoden aikana johtunut yksityisaloilla yksinomaan tuotoista, sillä eläkemenot ovat ylittäneet eläkemaksutulot. Vuonna 2017 myös julkisella puolella tapahtunee sama käänne, jonka myötä maksutuloja virtaa vähemmän sisään kuin eläkkeiden maksuun virtaa rahaa ulos. Tämä rahavirtojen kääntyminen on ollutkin yksi eläkerahastoinnin tarkoitus.

Näitä ja muita avaintietoja vuoden 2015 sijoitustoiminnasta kokoaa analyytikkomme Peter Halonen artikkelissaan, joka on julkaistu Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2015 -liitteessä. Liite on julkaistu tänään osana Eläketurvakeskuksen Työeläke-lehden numeroa 3/2016.

Halonen on toiminut yhtenä tilinpäätösliitteen asiantuntijoista, ja kirjoittanut liitteeseen myös toisen artikkelin koskien matalan korkotason vaikutuksia tuottoihin. Liitteen muina asiantuntijoina ovat toimineet matemaatikkomme Seija Lehtonen sekä Eläketurvakeskuksen kustannustenjaon asiantuntija Eeva Puuperä.

Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2015 kokoaa yhteen kaikkien työeläkevakuuttajien tilinpäätöslukuja vuodelta 2015 muun muassa tulojen, eläkemenojen, liikekulujen sekä sijoitusjakaumien osalta. Lisäksi liitteessä on alan toimijoiden näkemyksiä siitä, mitä hyötyä eläkevarojen rahastoinnista on.

Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2015

Aikaisempien vuosien vastaavat liitteet löytyvät kootusti Tilinpäätöstiedot-sivultamme.

Liitteessä julkaistut Peter Halosen artikkelit ovat luettavissa myös asiantuntija-artikkeleissamme:

Eläkerahastoista raha virtaa eläkkeisiin – Eläkevaroja 181 miljardia

Matala korkotaso vaikuttaa tuottoihin