Tilinpäätöstietojen julkaisu vuodelta 2019 käynnistynyt

13.02.2020

Työeläkevakuuttajat ovat alkaneet julkistaa tilinpäätöstietojaan vuodelta 2019. Julkistettujen tietojen pohjalta olemme aloittaneet myös omilla sivuillamme olevien, työeläkevakuuttajien sijoitusjakauma- ja tuottotietoja kuvaavien taulukoiden päivittämisen.

Taulukot löytyvät Sijoitusjakauman ja tuottojen osavuositiedot -sivultamme. Samalta sivulta löytyvät myös päivitetyt tiedot joukkovelkakirjojen duraatioista sekä avoimen valuuttaposition luvuista.

Täydennämme taulukoita sitä mukaa, kun työeläkevakuuttajat julkaisevat omia tietojaan. Taulukoihin tulevat sisältymään kuuden suurimman työeläkevakuuttajan tiedot. Mikäli työeläkevakuuttaja on julkaissut omat tietonsa ennakkotietoina, vahvistuvat luvut varsinaisten tilinpäätösten julkaisun yhteydessä.

Sivuillamme on myös julkaistu jäsentemme tulosjulkistuskalenteri vuodelle 2020, josta löytyvät tiedossa olevat ajankohdat kunkin toimijan tulostietojen julkaisusta. Päivitämme kalenteria sitä mukaa, kun ajankohdat tarkentuvat.

Kokoamme tulostiedoista kertovat työeläkevakuuttajien tiedotteet kootusti myös omille sivuillemme Suurimpien jäsenten osavuosiraportit -uutiskanavaan. Tarkemmat tiedot kunkin työeläkevakuuttajan tulostiedoista löytyvät niiden omilta verkkosivuilta.