Työeläkevakuuttajien tarkemmat sijoituslajikohtaiset tuotot nyt saatavilla

20.03.2014

Kahdeksan suurimman työeläkevakuuttajan vuoden 2013 lopun sijoitusjakauma- ja tuottotiedot sisältävät taulukot ovat valmistuneet. Muut sijoitustilastomme vuoden 2013 lopun tilanteesta on julkistettu jo maaliskuun alussa. Nyt julkistettavat tiedot kertovat tarkat toimijakohtaiset sekä sijoituslajikohtaiset tuotot.

Ryhmätason tuotot hyviä sekä kuluneen vuoden osalta että pidemmällä aikavälillä

- Vuonna 2013 kahdeksan suurimman työeläkevakuuttajan tuotot vaihtelivat leveässä vaihteluvälissä 0,2 prosentista 9,8 prosenttiin. Keskimääräiseksi kokonaistuotoksi muodostui 7,9 prosenttia. Kahden suurimman julkisalojen työeläkevakuuttajan keskimääräinen kokonaistuotto oli 7,2 prosenttia ja kuuden suurimman työeläkeyhtiön vastaava lukema puolestaan 8,3 prosenttia, kertoo analyytikkomme Maria Rissanen.

Yksityisalojen eläkevakuuttajille on säädetyt vakavaraisuusvaatimukset. Julkisten alojen eläkevakuuttajilla taas ei ole vakavaraisuussääntelyä.

Koko toimialan keskimääräinen vuotuinen reaalituotto on ollut viimeisten 17 vuoden aikana (1997 – 2013) 4,0 prosenttia. Yksityisen sektorin osalta vastaava tuottoprosentti on 4,0 ja julkisalojen eläkevakuuttajien 4,3. Eläketurvakeskus käyttää peruslaskelman pitkän aikavälin reaalituotto-olettamana 3,5 prosenttia.

Osakemarkkinoiden nousu heijastui tuotoissa

Parhaimmat keskimääräiset ryhmätason tuottoprosentit saavutettiin noteeraamattomista ja noteeratuista osakesijoituksista (20 prosentin puolin ja toisin). Myös hedge-rahasto- ja pääomasijoitukset tuottivat hyvin.

- Näihin hyviin osake- ja osaketyyppisten sijoitusten tuottoihin löytyy selitys osakemarkkinoiden nousujohtoisesta kehityksestä vuonna 2013. Hyvän markkinakehityksen lisäksi on onnistuttu osakeallokaation hoidossa, niin valinnoissa kuin ajoituksissa, Rissanen toteaa.

Korkosijoitusten vaatimattomammissa tuottoprosenteissa vaikuttaa USA-johtoinen valtionlainojen korkotason nousu. Korkotason noustessa korkopapereiden hinnat laskevat. Näihin papereihin sijoittaneen salkun markkina-arvo laskee, jolloin muodostuu tappioita.

Perustiedot raportoinnista

Kahdeksan suurinta jäsentämme, kuusi suurinta eläkevakuutusyhtiötä ja kaksi suurinta julkisalojen eläkevakuuttajaa, raportoivat vapaaehtoisesti ja samoilla periaatteilla sijoitustensa kohdentumisen ja tuotot vuosineljänneksittäin. Raportointi tapahtuu tuotto-riskitaulujen muodossa, joilla katetaan noin 94 prosenttia kaikista työeläkesijoituksista.

Kahdeksan suurimman jäsenen tulostietojen perusteella kootut sijoitusjakauma- ja tuottotiedot löytyvät Työeläkevakuuttajakohtaiset osavuositiedot -sivultamme.

Osavuositulosten tiedot löytyvät myös Suurimpien jäsenten osavuosiraportit -sivulta. Tarkemmat tiedot yksittäisten työeläkevakuuttajien tulostiedoista löytyvät kunkin vakuuttajan omilta verkkosivuilta.

Kaikki jäsenemme raportoivat näistä tuotto-riskitauluista riippumattomin, mutta yhtenevin periaattein tuottonsa puolivuosittain, kesäkuun ja joulukuun lopun tilanteista. Tuorein kaikkein jäsentemme tuotot kattava tilasto kuvaa vuoden 2013 lopun tilannetta.

Sijoitusten tuotot 2013

Lisätietoja:

Analyytikko Maria Rissanen, maria.rissanen(at)tela.fi, puh 010 680 6745