Työeläkevarojen hajautetut sijoitukset auttavat riskinhallinnassa

08.09.2012

Suomen yksityisten ja julkisten alojen eläkejärjestelmissä rahastoidut varat sijoitetaan rahoitusmarkkinoille. Työeläkevarat on lain mukaan sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti. Korkea tuotto ja matala riskitaso ovat sijoittamisessa keskenään kuitenkin ristiriitaisia tavoitteita.

- Työeläkevarat sijoitetaan hajautetusti riskiltään erilaisiin kohteisiin ja myös eri puolille maailmaa, jotta saadaan hallittua sekä riskejä että tuottoja. Työeläkesijoituksille tavoitellaan mahdollisimman hyvää tuottoa sallitulla riskillä, sanoo analyysitoiminnoista vastaava johtaja Reijo Vanne Työeläkevakuuttajat TELAsta.

Viime vuosina rahastojen ja muun välillisen sijoittamisen osuus on kasvanut voimakkaasti. Välillisissä sijoituksissa joku muu kuin eläkevakuuttaja itse valitsee lopulliset sijoituskohteet. Vastuullisuuden kannalta välillisissä sijoituksissa haasteena on sijoituskohteiden läpinäkyvyyden puute sekä suoraan omistukseen verrattuna usein pienemmät vaikutusmahdollisuudet.

- Rahastojen käyttäminen liittyy ennen kaikkea riskien alueelliseen hajauttamiseen ja näinä aikoina myös parempiin tuottonäkymiin. Mitä kaukaisemmista sijoituskohteista on kysymys, sitä enemmän rahastot painottuvat suoraan sijoittamiseen verrattuna. Tässä on kysymys tehokkuudesta: riittävien tietojen hankkiminen suoraan tuhansista kaukaisista sijoituskohteista, esimerkiksi amerikkalaisista yrityksistä, vaatisi nykyistä suuremmat resurssit työeläkeyhtiöiden sijoitusosastoille, Vanne kertoo.

Rahastoja käytetään sijoitettaessa esimerkiksi pohjois- ja eteläamerikkalaisiin yrityksiin, mutta niihin sijoittavat osakerahastot saattavat pitää kotipaikkanaan ns. veroparatiiseja eli maita, joissa yritysten tuottoja ei veroteta. Työeläkealalla veroparatiiseja ei kannateta.

- Veroparatiiseista pitäisi päästä eroon, mutta se asia pitää hoitaa kansainvälisellä lainsäädännöllä. Verolainsäädäntöön liittyvissä asioissa suomalaiset työeläkevakuuttajat eivät ole ratkaisijan roolissa, sanoo Vanne.

- Lisäksi vaikka veroparatiiseista luovuttaisiin, kansainvälisiä rahastoja käytettäessä verovarat eivät kuitenkaan päätyisi Suomeen. Verot maksettaisiin rahastojen kotimaahan eli ulkomaille, Vanne muistuttaa.

Työeläkevakuuttajat TELAn kaikkien jäsenyhteisöjen sijoituskanta oli vuoden 2012 ensimmäisen puoliskon lopussa yhteensä 143,4 miljardia euroa. Korkosijoituksia näistä oli 47,5 %, osake- ja osaketyyppisiä sijoituksia 41,6 % sekä kiinteistösijoituksia 10,9 %. Rahastosijoituksia oli kaikkiaan reilut 20 miljardia euroa, mutta kaikki rahastosijoitukset eivät kuitenkaan ole nollaverotuksen maissa.

Noin neljäsosa kaikista maksetuista työeläkemaksuista sijoitetaan, kolme neljäsosaa menee kunkin vuoden maksussa oleviin eläkkeisiin. Sijoittamisen tarkoituksena on sijoitustuottojen hankkimisen avulla alentaa tulevaisuudessa kerättäviä työeläkemaksuja. Lisäksi sijoitukset puskuroivat työeläkevaroja rahoituskriisejä ja työllisyyden vaihteluita kohtaan, jotta ohimenevissä, vakavissakaan häiriöissä ei tarvitse leikata maksettavia eläkkeitä tai nostaa eläkemaksuja.

Sijoitustoimintaa on käsitelty tarkemmin 6.9.2012 julkaistussa lehdistötiedotteessa:

Tuotto- ja riskinäkymien muutokset ohjasivat työeläkesijoituksia alkuvuonna

Lisäksi sijoituksista lisää Sijoitusvarojen yhteenvedot -sivulta.