Työeläkevarojen määrä laski alkuvuonna noin 22 miljardilla – tuore sijoitusanalyysi julkaistu

22.05.2020

Koronaviruksen aiheuttama pelko aiheutti kuluneen alkuvuoden aikana yhden vuosituhannen rajuimmista kurssilaskuista. Työeläkevarat saivat laskusta osansa, ja varojen määrä supistui ensimmäisen vuosineljänneksen aikana noin 22 miljardilla eurolla. Työeläkevarojen määrä oli siten maaliskuun lopussa yhteensä 193* miljardia.

Sijoitusvarojen reaalinen kokonaistuotto oli alkuvuoden aikana -9,6 prosenttia. Vaikutusten lopullinen mittakaava nähdään kuitenkin vasta myöhemmin. Lisäksi olennaista on se, miten sijoitustuotot kehittyvät tästä eteenpäin ja vuosikymmenten aikajänteellä, muistuttaa analyytikkomme Kimmo Koivurinne tänään julkaistussa tiedotteessamme.

- Työeläkkeiden rahoitus ei ole akuutissa hädässä. Yksityisalojen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus oli vahvalla tasolla koronakriisin alkaessa. Vahvat puskurit ovat auttaneet iskujen vastaanottamisessa, Koivurinne kertoo.

Työeläkevarojen ohella merkittävämpi työeläkkeiden rahoituksen lähde ovat työeläkemaksut, joita työnantajat, työntekijät ja yrittäjät maksavat. Koivurinne huomauttaakin tämän seikan merkityksestä:

- Pitkittyessään koronakriisi merkitsee haastetta työeläkkeiden rahoitukselle. Matalat tuotot ja erityisesti lomautusten ja kasvavan työttömyyden aiheuttama maksutulon pieneneminen voivat aiheuttaa vaikeuksia eläkkeiden pitkän aikavälin rahoituksessa.

Lisätietoja tiedotteessamme: Koronaviruspandemia laski työeläkevaroja 22 miljardia – lopulliset vaikutukset nähdään vasta myöhemmin

Tarkemmat tiedot luettavissa analyysistä ja kuvasarjoista

Koivurinteen laatima analyysi sijoitusvaroista ja niiden jakautumisesta on luettavissa Sijoitusanalyysi-sivultamme. Analyysin yhteydestä löytyy myös päivitetty kuvasarja olennaisimmista eläkevarojen kehittymistä kuvaavista tiedoista.

Laajemmat eläkevarojen kehittymistä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä käsittelevät kuvasarjat löytyvät Sijoitusvarojen kehittyminen -sivultamme.

*) Työeläkelaitosten osavuosiraporttien mukaiset sijoitusvarat olivat 31.3.2020 yhteensä noin 194,5 miljardia euroa. Tässä esitetty sijoitusvarojen määrä eroaa tilinpäätöstietojen luvusta reilun miljardin. Syynä ovat erot tilastointiprosessissa. Tarkennamme varojen määrää myöhemmin.