Työeläkevarojen määrä ylitti 190 miljardia – tuore sijoitusanalyysi julkaistu

02.06.2017

Työeläkevarat ovat nyt kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla. Varojen määrä oli maaliskuun lopulla yhteensä 194,7 miljardia euroa. Kuluva vuosi on siis lähtenyt sijoittajan näkökulmasta vahvasti käyntiin, huolimatta rahoitusmarkkinoihin liittyvistä epävarmuuksista. Työeläkevarojen määrä nousi 6,2 miljardilla eurolla viime vuoden loppuun verrattuna. Sijoitusten reaalituotto oli 2,8 prosenttia.

- Talouskasvuodotukset ovat nousseet globaalisti, kun eri mantereilla on saatu positiivisia lukuja reaalitaloudesta. Talousluvut ovat olleet päällisin puolin ilahduttavan myönteisiä esimerkiksi talouskasvun, työllisyyden, yritysten tulosten ja inflaation suhteen, kertoo analyytikkomme Peter Halonen tänään julkaistussa tiedotteessamme.

Työeläkevaroja rahastoidaan ja sijoitetaan, koska osa työeläkkeisiin tarvittavasta rahoituksesta katetaan näillä varoilla. Yksityisalojen palkansaajien vuotuisesta eläkemenosta lähes neljännes katetaan sijoitusvaroilla ja niiden tuotoilla. Pääosa eläkkeistä rahoitetaan kuitenkin työssäkäyvien maksamilla työeläkemaksuilla.

- Suomen työllisyyden kehitys ja talouskasvu ovat aivan olennaista eläkkeiden rahoituksen kestävyyden kannalta. Ne määräävät sen, kuinka paljon eläkemaksuista saadaan varoja maksussa oleviin eläkkeisiin, Halonen toteaa.

Lue lisää tiedotteestamme: Työeläkevarojen määrä nousi 6,2 miljardia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Halosen laatima analyysi sijoitusvarojen määrästä, kohdentumisesta ja tuotoista on luettavissa Sijoitusanalyysi-sivultamme. Analyysin yhteydestä löytyy myös päivitetty kuvasarja olennaisimmista eläkevarojen kehittymistä kuvaavista tiedoista.

Laajemmat eläkevarojen kehittymistä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä käsittelevät kuvasarjat löytyvät Sijoitusvarojen kehittyminen -sivultamme.