Pensionstill­gångar och ekonomisk

Grundläggande information om financiering av arbetspensioner, investeringsaktiviteter, och statistik över pensionsfonder.

Pensionsfonder 193 miljarder euro vid slutet av mars 2020

Arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda fonderade tillgångar uppgick i slutet av mars till 193 miljarder euro. Tillgångarna minskade under årets första kvartal med cirka 22 miljarder euro.

Läs mera