Pensionstill­gångar och ekonomisk

Grundläggande information om financiering av arbetspensioner, investeringsaktiviteter, och statistik över pensionsfonder.

Pensionsfonder 233 miljarder euro vid utgången av mars 2021

Arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda fonderade tillgångar uppgick i slutet av mars 2021 till 233 miljarder euro. Tillgångarna ökade med cirka 11 miljarder euro under årets första kvartal.

Läs mera