Pensionstill­gångar och ekonomisk

Grundläggande information om financiering av arbetspensioner, investeringsaktiviteter, och statistik över pensionsfonder.

Pensionsfonder 198,9 miljarder euro vid slutet av september 2017

Arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda fonderade tillgångar uppgick i slutet av september till 198,9 miljarder euro. Tillgångarna ökade med 2,3 miljarder euro jämfört med situationen i slutet av juni.

Läs mera