Pensionstill­gångar och ekonomisk

Grundläggande information om financiering av arbetspensioner, investeringsaktiviteter, och statistik över pensionsfonder.

Pensionsfonder 202 miljarder euro vid slutet av mars 2019

Arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda fonderade tillgångar uppgick i slutet av mars till 202 miljarder euro. Tillgångarna växte under årets början med cirka 8 miljarder euro.

Läs mera