Pensionstill­gångar och ekonomisk

Grundläggande information om financiering av arbetspensioner, investeringsaktiviteter, och statistik över pensionsfonder.

Pensionsfonder 221 miljarder euro vid utgången av år 2020

Arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda fonderade tillgångar uppgick i slutet av år 2020 till 221 miljarder euro. Tillgångarna ökade under med cirka 6 miljarder euro under året.

Läs mera