Pensionstill­gångar och ekonomisk

Grundläggande information om financiering av arbetspensioner, investeringsaktiviteter, och statistik över pensionsfonder.

Pensionsfonder 205 miljarder euro vid slutet av juni 2019

Arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda fonderade tillgångar uppgick i slutet av juni till 205 miljarder euro. Tillgångarna växte under det andra kvartalet med 3 miljarder euro.

Läs mera