Pensionstill­gångar och ekonomisk

Grundläggande information om financiering av arbetspensioner, investeringsaktiviteter, och statistik över pensionsfonder.

Pensionsfonder 193,4 miljarder euro vid slutet av år 2018

Arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda fonderade tillgångar uppgick i slutet av år till 193,4 miljarder euro. Tillgångarna krympte under 2018 med 6,4 miljarder euro.

Läs mera