Pensionstill­gångar och ekonomisk

Grundläggande information om financiering av arbetspensioner, investeringsaktiviteter, och statistik över pensionsfonder.

Pensionsfonder 215 miljarder euro vid slutet av år 2019

Arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda fonderade tillgångar uppgick i slutet av år till 215 miljarder euro. Tillgångarna växte under hela året med cirka 21 miljarder euro.

Läs mera