Pensionstill­gångar och ekonomisk

Grundläggande information om financiering av arbetspensioner, investeringsaktiviteter, och statistik över pensionsfonder.

Pensionsfonder 241 miljarder euro vid utgången av juni 2021

Arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda fonderade tillgångar uppgick i slutet av juni 2021 till 241 miljarder euro. Tillgångarna ökade med cirka 8 miljarder euro under årets andra kvartal.

Läs mera