Pensionstill­gångar och ekonomisk

Grundläggande information om financiering av arbetspensioner, investeringsaktiviteter, och statistik över pensionsfonder.

Pensionsfonder 210 miljarder euro vid utgången av september 2020

Arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda fonderade tillgångar uppgick i slutet av september till 210 miljarder euro. Tillgångarna ökade under årets tredje kvartal med cirka 6 miljarder euro.

Läs mera