Pensionstill­gångar och ekonomisk

Grundläggande information om financiering av arbetspensioner, investeringsaktiviteter, och statistik över pensionsfonder.

Pensionsfonder 204 miljarder euro vid utgången av juni 2020

Arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda fonderade tillgångar uppgick i slutet av juni till 204 miljarder euro. Tillgångarna ökade under årets andra kvartal med cirka 10 miljarder euro.

Läs mera