Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas. I registret sparas omfattande information om löner, pensioner och förmåner på individnivå.

  1. Vad är inkomstregistret?
  2. Varför skapas inkomstregistret?
  3. Vilken är nyttan med inkomstregistret?
  4. Vad ändras när inkomstregistret tas i bruk och hur?
  5. När träder reformen i kraft?
  6. Hur ska uppgifterna lämnas till inkomstregistret?
  7. Varför är arbetspensionssystemet med i inkomstregistret?

1. Vad är inkomstregistret?

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas för uppgifter om förvärvsinkomster, pensioner och förmåner. Inkomstregistret tas i bruk steg för steg. De som ska lämna uppgifter om förvärvsinkomster, såsom arbetsgivare och redovisningsbyråer samt tillfälliga arbetsgivare, t.ex. hushåll, har fr.o.m. år 2019 lämnat uppgifterna till inkomstregistret, där arbetspensionsförsäkrarna får tillgång till dem. Uppgifter om pensioner och förmåner lämnas till inkomstregistret fr.o.m. år 2021.

2. Varför skapades inkomstregistret?

Med hjälp av inkomstregistret möjliggörs en bättre informationsförmedling från utbetalarna av förvärvsinkomster till dem som behöver uppgifterna, såsom arbetspensionsförsäkrarna. Ur inkomstregistret får arbetspensionsförsäkrarna endast den information som de har rätt att få och som de behöver i sin verksamhet. Skyldigheten att lämna uppgifter till inkomstregistret gäller alla utbetalare av löner och förmåner utan övergångsperioder.

3. Vilken är nyttan med inkomstregistret?

Inkomstregistret lättar på arbetsgivarnas arbetsbörda, eftersom skyldigheten att lämna löneuppgifter till många olika håll avskaffas. Uppgifterna lämnas in centraliserat och förmedlas till dem som behöver dem, t.ex. arbetspensionsförsäkrarna. Arbetspensionsförsäkrarna använder uppgifterna i inkomstregistret för att räkna ut försäkringsavgifter och pensionsförmåner. Inkomstregistret är också en hjälp vid bekämpningen av grå ekonomi.

Inkomstregistret påverkar varje inkomsttagares möjligheter att få uppgifter om sina inkomster och sin beskattning i realtid. Inkomsttagarna får aktuella uppgifter om sina utbetalda pensioner ur inkomstregistret år 2021, när uppgifter om pensioner och förmåner börjar införas i inkomstregistret.

4. Vad ändrade när inkomstregistret tas i bruk och hur?

Inkomstregistret har ersatt löneanmälningarna som tidigare gjord till arbetspensionsförsäkrarna (års- och månadsanmälningarna), eftersom införandet av registret påverkar anmälningsrytmen. I stället för årliga anmälningar övergår man till att lämna in uppgifter vid varje utbetalning. Sedan början av 2019 ska arbetsgivare, tillfälliga arbetsgivare, t.ex. hushåll, och redovisningsbyråer lämna uppgifter om arbetsinkomster till inkomstregistret bara en gång, i samband med löneutbetalningen. Arbetspensionsförsäkrarna har enligt lag rätt att få de uppgifter de behöver direkt ur inkomstregistret.

5. När trädde reformen i kraft?

Inkomstregistret tas i bruk steg för steg. I den första fasen, dvs. fr.o.m. 1.1.2019, har uppgifter om förvärvsinkomster lämnats till registret. Skyldigheten att lämna uppgifter till inkomstregistret gäller alla som betalar ut löner eller ska lämna uppgifter om arbetsinkomster, såsom arbetsgivare, tillfälliga arbetsgivare som hushåll, och redovisningsbyråer. Från och med 1.1.2021 lämnar de som producerar uppgifter om pensioner och förmåner uppgifterna till inkomstregistret.

Uppgifterna om inkomster lämnas endast en gång till inkomstregistret, i samband med löneutbetalningen.

6. Hur ska uppgifterna lämnas till inkomstregistret?

I regel ska uppgifterna lämnas till inkomstregistret i realtid inom fem dagar från betalningen, dvs. lönedagen. Uppgifterna kan lämnas på flera olika sätt. Uppgifterna ska överföras till inkomstregistret direkt via löneadministrationssystemets gränssnitt, via en e-tjänst eller av särskilda skäl på pappersblankett.

7. Varför är arbetspensionssystemet med i inkomstregistret?

Inkomstregistret möjliggör aktuell och mera korrekt information och säkrar att arbetspensionsavgifterna betalas till rätt belopp och försnabbar pensionsbesluten.

Inkomstregistret medför kostnadseffektivitet och lättar på företagens administrativa börda i och med att ingen behöver lämna in samma uppgift flera gånger. Uppgiftslämnandet bli enklare, när alla anmälningsskyldigheter i fråga om inkomster koncentreras till inkomstregistret. Informationsproducenterna, t.ex. arbetsgivarna, lämnar uppgifter om förvärvsinkomster till inkomstregistret i realtid och i samband med varje utbetalning.

Läs mer:

Inkomstregister - Elektronisk databas över inkomstuppgifter