En förlängning av arbetskarriärerna behövs i synnerhet på grund av att befolkningen åldras och finländarna lever allt längre. Den åldrande befolkningen och ökade livslängden innebär högre vård- och omsorgskostnader samt pensionsutgifter. År 2011 fanns det en åldring på fyra personer i förvärvsaktiv ålder. År 2050 förutspås det redan finnas två åldringar på fyra personer i arbetsför ålder. Den ökade livslängden beskrivs bra av det faktum att cirka hälften av de flickor som nu föds förutspås bli 100 år gamla.

Förvantad livslängd vid 62-års ålder 1950-2075

De längre arbetskarriärerna inverkar positivt på arbetspensionssystemet. Arbetspensionssystemets hållbarhet är emellertid inte den viktigaste orsaken till varför man talar om längre arbetskarriärer. Vi behöver längre arbetskarriärer av följande orsaker:

  • Befolkningen åldras och lever allt längre: samhället behöver mer skatteintäkter för att finansiera välfärdstjänsterna.
  • För den enskilda arbetstagaren innebär en längre arbetskarriär ett bättre arbetspensionsskydd: en lång arbetskarriär utgör i framtiden hörnstenen i ett tillräckligt pensionsskydd.
  • Längre arbetskarriärer har en positiv inverkan på arbetspensionssystemets hållbarhet, men det löser inte ensamt det. Med tanke på finansieringen av arbetspensionerna är balansen mellan arbetspensionsavgifterna och arbetspensionsförmånerna på lång sikt viktigare.

Lösningar för arbetskarriärerna och pensionerna behövs också i framtiden

Målet att höja den förväntade pensioneringsåldern

År 2014 var den genomsnittliga pensioneringsåldern för dem som gick i arbetspension 60,5 år. Två av tre som går i pension avgår direkt med ålderspension. Den resterande delen blir antingen invalid- eller sjukpensionerade eller kommer på grund av arbetslöshet in i den s.k. arbetslöshetsslussen.

Den genomsnittliga pensioneringsåldern sjunker i synnerhet av den höga andelen invalid- och sjukpensioner i tidig ålder. Medelåldern vid invalid- och sjukpensionering är endast cirka 52,0 år i år 2014.

Finländarnas pensioneringsålder har hela tiden senarelagts. Pensioneringsåldern har stigit ungefär i samma takt som man uppskattade vid beredningen av arbetspensionsreformen år 2005. Trots det är det en utmaning att uppnå målet på 62,4 år och det kommer sannolikt inte att lyckas utan ytterligare åtgärder.

På förlängningen av arbetskarriärerna inverkar många faktorer under hela yrkesbanan. Åtgärder behövs för att förlänga tiden i arbetslivet såväl i början, mitten som i slutet av arbetskarriären. I synnerhet behövs en bättre sysselsättning samt åtgärder som upprätthåller arbetsförmågan. Pensionssystemet är således endast en metod bland flera.