Våra medlemmar består av de finska arbetspensionsförsäkrare som tillhandahåller lagstadgat arbetspensionsskydd.

Pensionsstiftelseföreningen – PSF
Kalevagatan 13, 3 vån., 00100 Helsingfors
Tfn (09) 6877 440, fax (09) 6877 4440

FPA:s personalpensioner
Nordenskiöldsgatan 12, Helsingfors / Postadress: PB 450, 00101 Helsingfors
Tfn 020 430411, fax 020 434 1704

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
Porkalagatan 1, Helsingfors / Postadress: 00018 ILMARINEN
Tfn 010 284 11, fax 010 284 3445

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Elo
Norrskensvägen 7, Esbo / Postadress: 00041 ELO
Tfn 020 703 50, fax 020 703 5100

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma
Sundholmsstranden 11, Helsingfors / Postadress: PB 1, 00098 VARMA
Tfn 010 2440, fax 010 244 4752

Kyrkans pensionsfond
Södra kajen 8, Helsingfors / Postadress: PB 210, 00131 Helsingfors
Tfn (09) 180 21, fax (09) 180 2350

Keva
Unionsgatan 43, Helsingfors / Postadress: 00087 KEVA
Tfn 020 614 21, fax 020 614 2009

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
Norrskensparken 2 C, Esbo / Postadress: PB 16, 02101 Esbo
Tfn 029 435 11, fax 029 435 2426

Sjömanspensionskassan
Kanalkajen 9, Helsingfors / Postadress: PB 400, 00161 Helsingfors
Tfn 010 633 990, fax 010 633 9938

Finlands Banks pensionsanstalt
Snellmansplatsen, Helsingfors / Postadress: PB 160, 00101 Helsingfors
Tfn 09 1831, fax (09) 174 872

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas
Olofsvägen 2, Åbo / Postadress: PB 133, 20101 Turku
Tfn 010 55 010, fax 010 550 1690