Arbetspensionsanstalternas marknadsandelar uppdaterad för 2018

14.06.2019

Utifrån bokslutssiffrorna för 2018 har vi gjort en sammanställning av uppgifterna om arbetspensionsanstalternas marknadsandelar både för 2018 och tidsserierna för 2005-2018.

I sammanställningen beskrivs andelarna av premieinkomsten och pensionsutgiften efter pensionsanstalt samt arbetspensionsbolagens andelar av ArPL- och FöPL-premieinkomsten och de försäkrade.

Uppgifterna finns på sidan Sammanfattning av bokslutssiffrorna.

Vi har också publicerat tidsserier över arbetspensionsbolagens solvensuppgifter för 2005-2018 som baserar sig på de uppgifter som framgår av bokslutssiffrorna.

De här tidsserierna finns på sidan Ansvars- och solvensstatistik.