Arbetspensionsmedlen 188,5 miljarder euro – den senaste statistikanalysen har publicerats

23.03.2017

Arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda placeringstillgångar utgjorde i slutet av år 2016 totalt 188,5 miljarder euro. Detta framgår av den senaste statistikanalysen över placeringstillgångarna som sammanställts av vår analytiker Peter Halonen.

Mätt i euro ökade placeringstillgångarna med 4,4 miljarder euro under årets sista kvartal.

En analys av placeringstillgångarnas belopp och allokering samt grafik i anslutning till dem finns på sidan Sammanfattning av placeringstillgångarna. Mer omfattande bildserier som hänför sig till uppföljningen på kort och lång sikt finns på sidan Utvecklingen av placeringstillgångarna.