Arbetspensionsmedlen 193 miljarder euro – den senaste statistikanalysen har publicerats

26.06.2020

Arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda placeringstillgångar utgjorde i slutet av mars 2020 totalt 193 miljarder euro. Detta framgår av den senaste statistikanalysen över placeringstillgångarna som sammanställts av vår analytiker Kimmo Koivurinne.

Mätt i euro sjönk placeringstillgångarna med cirka 22 miljarder euro under årets första kvartal.

En analys av placeringstillgångarnas belopp och allokering samt grafik i anslutning till dem finns på sidan Sammanfattning av placeringstillgångarna. Mer omfattande bildserier som hänför sig till uppföljningen på kort och lång sikt finns på sidan Utvecklingen av placeringstillgångarna.