Arbetspensionsmedlen 194,7 miljarder euro – den senaste statistikanalysen har publicerats

03.08.2017

Arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda placeringstillgångar utgjorde i slutet av mars 2017 totalt 194,7 miljarder euro. Detta framgår av den senaste statistikanalysen över placeringstillgångarna som sammanställts av vår analytiker Peter Halonen.

Mätt i euro ökade placeringstillgångarna med 6,2 miljarder euro under årets första kvartal.

En analys av placeringstillgångarnas belopp och allokering samt grafik i anslutning till dem finns på sidan Sammanfattning av placeringstillgångarna. Mer omfattande bildserier som hänför sig till uppföljningen på kort och lång sikt finns på sidan Utvecklingen av placeringstillgångarna.