Arbetspensionsmedlen 200 miljarder euro – den senaste statistikanalysen har publicerats

28.08.2018

Arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda placeringstillgångar utgjorde i juni år 2018 totalt 202 miljarder euro. Detta framgår av den senaste statistikanalysen över placeringstillgångarna som sammanställts av vår analytiker Peter Halonen.

Nettoplaceringstillgångarna ökade något under det andra kvartalet 2018. Finansmarknaden präglades emellertid av tidvis turbulens som hade sin grund i politiska kriser.

En analys av placeringstillgångarnas belopp och allokering samt grafik i anslutning till dem finns på sidan Sammanfattning av placeringstillgångarna. Mer omfattande bildserier som hänför sig till uppföljningen på kort och lång sikt finns på sidan Utvecklingen av placeringstillgångarna.