Arbetspensionsmedlen 202 miljarder euro – den senaste statistikanalysen har publicerats

14.08.2019

Arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda placeringstillgångar utgjorde i slutet av mars 2019 totalt 202 miljarder euro. Detta framgår av den senaste statistikanalysen över placeringstillgångarna som sammanställts av vår analytiker Kimmo Koivurinne.

Mätt i euro ökade placeringstillgångarna med cirka 8 miljarder euro under årets första kvartal.

En analys av placeringstillgångarnas belopp och allokering finns på sidan Sammanfattning av placeringstillgångarna