Arbetspensionsmedlen 204 miljarder euro – den senaste statistikanalysen har publicerats

18.09.2020

Arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda placeringstillgångar utgjorde i slutet av juni år 2020 totalt 204 miljarder euro. Detta framgår av den senaste statistikanalysen över placeringstillgångarna som sammanställts av vår analytiker Kimmo Koivurinne och direktören för analysfunktioner Minna Lehmuskero.

Mätt i euro ökade placeringstillgångarna med cirka 10 miljarder euro under årets andra kvartal.

En analys av placeringstillgångarnas belopp och allokering samt grafik i anslutning till dem finns på sidan Sammanfattning av placeringstillgångarna. Mer omfattande bildserier som hänför sig till uppföljningen på kort och lång sikt finns på sidan Utvecklingen av placeringstillgångarna.