Arbetspensionsmedlen 209 miljarder euro – den senaste statistikanalysen har publicerats

24.02.2020

Arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda placeringstillgångar utgjorde i slutet av september år 2019 totalt 209 miljarder euro. Detta framgår av den senaste statistikanalysen över placeringstillgångarna som sammanställts av vår analytiker Kimmo Koivurinne.

Mätt i euro ökade placeringstillgångarna med 5 miljarder euro under årets tredje kvartal.

En analys av placeringstillgångarnas belopp och allokering finns på sidan Sammanfattning av placeringstillgångarna.