Arbetspensionsmedlen 215 miljarder euro – den senaste statistikanalysen har publicerats

01.04.2020

Arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda placeringstillgångar utgjorde i slutet av år 2019 totalt cirka 215 miljarder euro. Detta framgår av den senaste statistikanalysen över placeringstillgångarna som sammanställts av vår analytiker Kimmo Koivurinne.

Mätt i euro ökade placeringstillgångarna med 21 miljarder euro under år 2019.

En analys av placeringstillgångarnas belopp och allokering samt grafik i anslutning till dem finns på sidan Sammanfattning av placeringstillgångarna. Mer omfattande bildserier som hänför sig till uppföljningen på kort och lång sikt finns på sidan Utvecklingen av placeringstillgångarna.