Bokslutssiffrorna för år 2016 har publicerats

14.06.2017

Bilagan Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror år 2016 har publicerats som en del av Pensionsskyddscentralens tidskrift Arbetspension. Arbetspensionsförsäkrarnas nominella totalavkastning var i fjol 6,0 procent. Nettoplaceringsbeståndet uppgick till 188,5 miljarder euro vid årets slut.

Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2016pdf, 322 kB

Bokslutsbilagan finns också på finska:

Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2016pdf, 346 kB

Motsvarande bilagor för tidigare år finns samlade på sidan Bokslutssiffror.