Bokslutssiffrorna för år 2018 har publicerats

10.06.2019

Bilagan Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror år 2018 har publicerats som en del av Pensionsskyddscentralens tidskrift Arbetspension.

Arbetspensionsförsäkrarnas nominella totalavkastning var i fjol -2,2 procent. Enligt bokslutet, placeringsbeståndet uppgick till 194,9 miljarder euro vid årets slut.

Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2018pdf, 522 kB

Motsvarande bilagor för tidigare år finns samlade på sidan Bokslutssiffror.