Bokslutssiffrorna för år 2019 har publicerats

08.06.2020

Bilagan Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror år 2019 har publicerats som en del av Pensionsskyddscentralens tidskrift Arbetspension. Arbetspensionsförsäkrarnas nominella totalavkastning var i fjol 12,5 procent. Placeringsbeståndet uppgick till 216 miljarder euro vid årets slut.

Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2019

Utifrån bokslutssiffrorna har vi gjort en sammanställning av uppgifterna om arbetspensionsanstalternas marknadsandelar både för 2019 och tidsserierna för 2005-2019.

I sammanställningen beskrivs andelarna av premieinkomsten och pensionsutgiften efter pensionsanstalt samt arbetspensionsbolagens andelar av ArPL- och FöPL-premieinkomsten och de försäkrade.

Uppgifterna finns på sidan Bokslutssiffror och marknadsandelar.

Vi har också publicerat tidsserier över arbetspensionsbolagens solvensuppgifter för 2005-2019 som baserar sig på de uppgifter som framgår av bokslutssiffrorna.

De här tidsserierna finns på sidan Ansvars- och solvensstatistik.