Diagrammen över avkastningen per placeringsslag har uppdaterats

31.05.2017

Vi har uppdaterat de statistiska diagrammen över gruppmedelvärdena för långa avkastningsperioder per placeringsslag att motsvara situationen i slutet av år 2016.

Analysen hänför sig till de genomsnittliga placeringsintäkterna hos de fem största arbetspensionsförsäkringsbolagen under olika tidsperioder (ett år, tre år, fem år och tio år). Analysen av placeringsslagen omfattar ränteplaceringar, aktieplaceringar, fastighetsplaceringar och övriga placeringar.

Avkastning på lång sikt per placeringsslag