Diagrammen över avkastningen per placeringsslag har uppdaterats med 2019-data

08.04.2020

Vi har uppdaterat de statistiska diagrammen över gruppmedelvärdena för långa avkastningsperioder per placeringsslag att motsvara situationen i slutet av år 2019.

Analysen hänför sig till de genomsnittliga placeringsintäkterna hos de fyra arbetspensionsförsäkringsbolagen under olika tidsperioder (ett år, tre år, fem år och tio år). Analysen av placeringsslagen omfattar ränteplaceringar, aktieplaceringar, fastighetsplaceringar och övriga placeringar.

Avkastning på lång sikt per placeringsslag