Nyhetsbrevets teman indexändring och pensionsfonderna

06.02.2017

Årets första nyhetsbrev på svenska har publicerats. Brevets huvudtema är indexändring. Andra teman som tas upp är pensionsfonderna, arbetspensionsmedlen och nya solvensreglerna.

Läs vårt nyhetsbrev 1/2017:

En indexändring skulle öka inkomstskillnaderna mellan pensionstagarna

Vi ger ut ett svenskspråkigt temanyhetsbrev några gånger om året. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev på svenska får du brevet direkt till din e-post. Du kan läsa våra tidigare nyhetsbrev på sidan Nyhetsbrev.