Överföringsstatistiken för 1/2017 har publicerats

10.01.2017

I början av januari överfördes 4 782 arbetspensionsförsäkringar mellan arbetspensionsbolagen: antalet överförda ArPL-försäkringar var 1 795 och antalet FöPL-försäkringar 2 987. Den totala överföringstrafiken uppgick till 97 162 tusen euro. Uppgifterna framgår av den överföringsstatistiken för 1/2017.

Försäkringstagarna kan föra över sina ArPL/FöPL-försäkringar från ett arbetspensionsbolag till ett annat under förutsättning att arbetspensionsförsäkringen har varit i kraft minst ett år i samma bolag före överföringen. Överföringar kan göras fyra gånger per kalenderår: i januari, april, juli och oktober.

Mer ingående information om överföringstrafikens andelar finns på sidan Överföringsstatistik.