Överföringsstatistiken för 1/2019 har publicerats

09.04.2019

I början av april överfördes drygt 5 400 arbetspensionsförsäkringar mellan arbetspensionsbolagen: antalet överförda ArPL-försäkringar var 2 314 och antalet FöPL-försäkringar 3 161. Den totala överföringstrafiken (TyEL) uppgick till 152 964 tusen euro. Uppgifterna framgår av den igår publicerade överföringsstatistiken för 1/2019.

Försäkringstagarna kan föra över sina ArPL/FöPL-försäkringar från ett arbetspensionsbolag till ett annat under förutsättning att arbetspensionsförsäkringen har varit i kraft minst ett år i samma bolag före överföringen. Överföringar kan göras fyra gånger per kalenderår: i januari, april, juli och oktober.

Mer ingående information om överföringstrafikens andelar finns på sidan Överföringsstatistik.