Överföringsstatistiken för 1/2020 har publicerats

08.04.2020

Under januari-mars överfördes nästan 4 800 arbetspensionsförsäkringar mellan arbetspensionsbolagen: antalet överförda ArPL-försäkringar var 1 959 och antalet FöPL-försäkringar 2 813.

Den totala överföringstrafiken (ArPL) uppgick till 116 975 tusen euro. Uppgifterna framgår av den idag publicerade överföringsstatistiken för 1/2020.

Försäkringstagarna kan föra över sina ArPL/FöPL-försäkringar från ett arbetspensionsbolag till ett annat under förutsättning att arbetspensionsförsäkringen har varit i kraft minst ett år i samma bolag före överföringen. Överföringar kan göras fyra gånger per kalenderår: i januari, april, juli och oktober.

Mer ingående information om överföringstrafikens andelar finns på sidan Överföringsstatistik.