Överföringsstatistiken för 2/2017 har publicerats

05.04.2017

I början av april överfördes drygt 5 600 arbetspensionsförsäkringar mellan arbetspensionsbolagen: antalet överförda ArPL-försäkringar var 2 071 och antalet FöPL-försäkringar 3 575. Den totala överföringstrafiken (TyEL) uppgick till 108 558 tusen euro. Uppgifterna framgår av den idag publicerade överföringsstatistiken för 2/2017.

Försäkringstagarna kan föra över sina ArPL/FöPL-försäkringar från ett arbetspensionsbolag till ett annat under förutsättning att arbetspensionsförsäkringen har varit i kraft minst ett år i samma bolag före överföringen. Överföringar kan göras fyra gånger per kalenderår: i januari, april, juli och oktober.

Mer ingående information om överföringstrafikens andelar finns på sidan Överföringsstatistik.