Överföringsstatistiken för 2/2019 har publicerats

13.08.2019

I början av juli överfördes drygt 4 200 arbetspensionsförsäkringar mellan arbetspensionsbolagen: antalet överförda ArPL-försäkringar var 1 645 och antalet FöPL-försäkringar 2 567.

Den totala överföringstrafiken (ArPL) uppgick till 114 554 tusen euro. Uppgifterna framgår av den överföringsstatistiken för 2/2019.

Försäkringstagarna kan föra över sina ArPL/FöPL-försäkringar från ett arbetspensionsbolag till ett annat under förutsättning att arbetspensionsförsäkringen har varit i kraft minst ett år i samma bolag före överföringen. Överföringar kan göras fyra gånger per kalenderår: i januari, april, juli och oktober.

Mer ingående information om överföringstrafikens andelar finns på sidan Överföringsstatistik.