Överföringsstatistiken för 2/2020 har publicerats

11.08.2020

Under april-juni överfördes cirka 3 500 arbetspensionsförsäkringar mellan arbetspensionsbolagen: antalet överförda ArPL-försäkringar var 1323 och antalet FöPL-försäkringar 2 209.

Den totala överföringstrafiken (ArPL) uppgick till 78 677 tusen euro. Uppgifterna framgår av den överföringsstatistiken för 2/2020.

Försäkringstagarna kan föra över sina ArPL/FöPL-försäkringar från ett arbetspensionsbolag till ett annat under förutsättning att arbetspensionsförsäkringen har varit i kraft minst ett år i samma bolag före överföringen. Överföringar kan göras fyra gånger per kalenderår: i januari, april, juli och oktober.

Mer ingående information om överföringstrafikens andelar finns på sidan Överföringsstatistik.