Överföringsstatistiken för 3/2016 har publicerats

04.08.2016

I början av juli överfördes drygt 4 000 arbetspensionsförsäkringar mellan arbetspensionsbolagen: antalet överförda ArPL-försäkringar var 1 602 och antalet FöPL-försäkringar 2 703. Den totala överföringstrafiken uppgick till 70 254 tusen euro. Uppgifterna framgår av den idag publicerade överföringsstatistiken för 3/2016.

Försäkringstagarna kan föra över sina ArPL/FöPL-försäkringar från ett arbetspensionsbolag till ett annat under förutsättning att arbetspensionsförsäkringen har varit i kraft minst ett år i samma bolag före överföringen. Överföringar kan göras fyra gånger per kalenderår: i januari, april, juli och oktober.

Mer ingående information om överföringstrafikens andelar och tidigare statistik finns på sidan Överföringsstatistik.